Alle indlæg af admin

Har vi noget valg?

Det er nu 20 år siden, at den daværende norske statsminister, Gro Harlem Brundtland, stod i spidsen for en FN-konference i Rio om bæredygtig udvikling. Nu skal der gøres status. Det sker i juni hvor ledere fra hele verden igen mødes til FN-konference, Rio+20.

Som en optakt til denne meget vigtige konference har den uafhængige forskningsinstitution med sæde i Washington, World Watch Institute, her i foråret udsendt sin årlige statusrapport, ”State of the World 2012” Læs videre Har vi noget valg?

690 KG AFFALD MINDRE I HØJE-TAASTRUPS NATUR

Så er Høje-Taastrups natur blevet 690 kg affald lettere. Det skete efter at 53 indsamlere søndag den 22. april  gik til den med affaldssække og opsamlingspickere fra syv forskellige mødesteder i kommunen. Flest fra forsamlingshuset i Reerslev – færrest fra Medborgerhuset i Taastrup.

 

Efter indsamlingen mødtes en del af indsamlerne i Miljø- og EnergiCentret hvor der var pølse- og ostemadder til deltagerne. Her kom der ganske mange eksempler på hvad man dog kan finde i naturen: et komfur, en inderskærm til en bil, et cykellig, en indkøbsvogn, et juletræ, en stige – og så 420 dåser.

Affaldsindsamlingen i Høje-Taastrup var en del af Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling af affald hvor over 25.000 voksne og over 50000 børn deltog.

Den lokale formand, Carsten Vestergaard, der af helbredsmæssige årsager ikke kunne deltage i indsamlingen, sender en stor tak til de frivilliges håndsrækning til naturen.

Indsatsen for at lette naturen for den lemfældige henkasten af affald fortsætter igen torsdag den 24. maj kl. 17, hvor Ren By-initiativet følger søndagens indsamling op. Ønsker man at deltage i denne konstruktive form for motion kan man tilmeldes via Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller på mail mec@mec-ht.dk.

Vedhæftet kan du se resultatet fra de forskellige indsamlingssteder.

 

En del af indsamlerne mødtes efter indsamlingen til pølse- og ostemadder i Miljø- og EnergiCentret

En af indsamlerne var Heidi Burhøj som her ses ved noget af det affald hun var med til at samle ind i Torstorp.

Anette Christensen, Bent Wilsen og Nadja Kiørboe samlede ind omkring Charlottesøen i Hedehusene.

FØRSTE AF 10 MARKEDER ÅBNET

Så startede den 6. sæson for Farmers Market med borgmestertale og flagalle på Hovedgaden. Kun én ting manglende: det gode solskinsvejr.
Michael Ziegler startede med at rose de tre arrangører Taastrup Bymidte, Lions Club og Miljø- og EnergiCentret:
– Jeg har altid været misundelig når jeg har været i andre byer der har markeder. Det er jeg ikke mere. Jeg er stolt af vores marked her, som nu oven i købet har udvidet fra 6 til 10 gange med spændende boder med kvalitetsvarer.
I øvrigt kunne borgmesteren berolige de mange Taastrup-borgere med at der nu inden for 2-4 uger kommer en afgørelse vedrørende belægningen på Taastrup Hovedgade, der ved samme lejlighed kunne fejre sine 7 år som renoveret hovedgade.
Et efter omstændighederne fint fremmøde viste at Høje-Taastrup borgerne støtter op om markedet, selvom det var noget svært idet regnen blandede flere gange i løbet af de fire timer markedet varede.
– Vi er startet stille med kun 14 boder, men næste gang bliver vi i hvert fald 18 boder lover en tilfreds medarrangør Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret.
Næste Farmers Market er lørdag den 12. maj.

 

Nedenfor billeder fra markedet:

Borgemsteren havde megafon med og sparede dermed at vi skulle opstille højttaleranlæg.

 

Og så skyllede det ned og væk fra gæsterne.

 

Michael Jacobsen fra Den Ny Vinhandel havde godt med besøg ved lakridsboden.

 

To skønne trofaste kvinder som brænder for økologiske kvalitetsolier.

 

Delikat Pølser havde smagsprøver på krydrede kvalitetspølser.

 

Salina Mohair gør sig i såvel gede-,fårepølser som i kvalitetsuldprodukter.

 

Der var mulighed for at købe sandwich med ost og pølser fra Markedet i Miljø- og EnergiCentrets bod.

 

KORTFATTET REFERAT FRA KLIMA- OG ENERGIVÆRKSMØDE DEN 15.3. 2012

22 mennesker var mødt frem til vores temamøde om energiovervågning og energikontrol. I det følgende er søgt sammenfattet  de mest brugbare råd fra de to oplægsholdere, Danakon og Energidata.

 

Lovpligtigt at føre driftskontrol

Det er faktisk lovpligtigt at føre kontrol med ejendommens energi og vandforbrug. Der er endnu ikke nogen der kontrollerer hvorvidt man gør det, men der kommer en lovgivning baseret på et EU-direktiv hvorefter man vil kunne få bøder for ikke at gøre det.

Uanset hvad så er det en rigtig god idé at føre driftkontrol. Der vil være gode muligheder for hurtigt at opfange utætheder eller unødigt forbrug. I øvrigt barsles der med at energimærkning fremover kan baseres på de faktisk opgjorte målinger.

Hints fra Danakon

– Vores lavteknologiske energiovervågning, hvor ejendomsmesteren selv skal sørge for indlæsning af tal koster 3-5000 kr i tilmelding incl. instruktion hvor der er 3-5 målere. Driftsudgiften pr. år anslås til 3500 kr.

– Man kan taste ind i sin smartphone. Så behøves man ikke være online før alle data er indsamlet.

– Ønsker man ikke at indlæse digitalt kan vi gøre det ved at der hver måned udsendes kort til ejendommen som de så udfylder og returnerer. Samme pris som den digitale ordning.

– Vi giver besked hvis der er en afvigelse i forbruget på 20% eller derover når vi tjekker driftsjournalen.

Hints fra Energidata

Pengene er hurtigt tjent hjem igen ved at sikre at ejendomsfunktionærerne kommer på kursus. Vi havde 20 ejendomsmestre fra Fredensborg kommune. Udgiften var på 15.000 kr/dag for 15 kursister (1000 kr pr kursist). (samlet pris og omfang). Det medførte 2 mio. kroner sparet på kommunens budget året efter i kraft af mindre vand og energiforbrug. De ansatte bliver mindre bange for at pille ved tingene.

Fejlfinding: Timebaseret fjernaflæsning finder fejl i anlægget som aldrig kan findes ved manuelle aflæsninger!

–       Det er fx løbende toiletter eller anden form for spild

–       Fejl på automatikken eller forkerte indstillinger som medfører fordyrende drift og/eller dårlig komfort

–       Årsager til dårlig afkøling og hermed mulighed for udbedring

Energimærkning (EMO): Husk at få ført driftsjournalen korrekt, hvis I ønsker at kunne energimærke bygninger efter ”korrekt” energiforbrug i stedet for det teoretiske energiforbrug. I kan føre driftsjournal i MinEnergi.

Vedlagt følger foredraget fra Energidata.

Næste møde:

Næste møde i Klima og EnergiNetværket bliver torsdag den 23. august kl. 17-19 på Rådhuset. Mødet vil handle om affald.

Reserver datoen nu. Der kommer mere præcist program når vi kommer tættere på.

Grønt Boligforum:

4 gange om året kommer Grønt Boligforumsblad der forfølger temaer fra Klima- og Energinetværksmøderne. Det sendes ud til alle med mulighed for at man kan abonnere på bladet der koster 250 kr/år og kommer 4 gange årligt.

Ønsker man at abonnere på det skal man kontakte Miljø- og EnergiCentret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjek os før du kasserer dine ting

Der kom en mand fra Charlottenlund som havde hørt godt om vores reparationsværksted. Han havde taget sin støvsuger med fordi han – da han kontaktede støvsugerforhandleren – fik besked på at reparation ikke kunne svare sig. Køb en ny var meldingen.

John fra vores reparationsværksted rensede omkring tænd/sluk-funktionen og 10 minutter efter fungerede støvsugeren igen.

Vi har i kundekredsen en stor elsker af gammeldags LP-plader. Problemet var pladespilleren ikke ville spille de gode plader. Her var tale om en hård nød der skulle knækkes, men efter tålmodighed og en større jagt på reservedele lykkedes det at få pladespilleren i gang igen. Eneste problem er at konen mener han spiller alt for højt og virker alt for henført.

En dame opdagede at vi reparerer symaskiner. Hun fortalte det til to veninder som så også har fået repareret deres symaskiner, som de ellers havde opgivet.

En DVD-afspiller var smidt ud. Den blev fisket op af elektronik-genbrugs-kassen. Den skulle bare renses og så var der en DVD-afspiller billigt til salg.

Vi garanterer ikke at kunne reparere tingene. Vi tager dog et depositum på 200 kr som modregnes hvis reparationen lykkes. Lykkes den ikke og vi har måttet bruge meget tid på undersøgelser, tillader vi os at beholde pengene.

Før-du-kasserer-værkstedet er åbent for indlevering i MECs åbningstid.

 

MÆNDENE DOMINERER I MECS NYE BESTYRELSE

Hvis kravet til bestyrelsen i Miljø- og EnergiCentret var at halvdelen af bestyrelsen skulle bestå af kvinder, ville vi få et problem. Der er kun 1 kvinde i en bestyrelse der består af 7 medlemmer og 2 aktivt arbejdende suppleanter.

 

Det står fast efter at foreningen holdt generalforsamling den 28.marts. Her tog vi afsked med bestyrelsesmedlemmerne  Poul Møller Nielsen, der trækker sig efter 14 år og Knud Hein, der efter to år må stoppe af helbredsmæssige årsager. I deres sted indtræder Johannes Thulesen og John Sander. Som nye suppleanter valgtes Mogens Jørgensen og Kim Mortensen.

Det var meningen at viceborgmester Lars Prier skulle være dirigent og efterfølgende svare på spørgsmål  fra sit arbejde som formand for Teknisk Udvalg. Han måtte imidlertid melde fra p.g.a. sygdom. Han har dog lovet at være parat igen til generalforsamlingen næste år.

I hans sted trådte Johannes Thulesen til. Efter at have sikret at paragrafferne blev overholdt og have fået generalforsamlingen vel afviklet, fortalte han om hans mangeårige arbejde med økologi, miljø og ikke mindst energi i Reerslev. Senest kendt som den første i landsbyen, der fik installeret solceller på sit tag.

Han gav udtryk for at han glædede sig til at skulle arbejde med det han brænder for i den nye ramme som Miljø- og EnergiCentret udgør.

Foreningen har udgivet en 26 sider beretning for årets gang. Den kan læses på denne hjemmeside under rapporter. 

 

Fra venstre de to medarbejdere Pia Gade og Knud Anker Iversen. Så  Mads Peter Schreiber (kasserer), Bodil  Josephsen, Karsten Jacobsen, Johannes Thulesen, Kim Mortensen, Frank Lundorff (formand) og Mogens Jørgensen. Fraværende var Ole Helding og john Sander.

 

BILRÆS VED STEARINLYSETS SKÆR

Der var ikke meget bilvæddeløb over det el-bils-ræs som seks lokale borgere deltog i lørdag aften i Hedehusene. Det var nu heller ikke noget særligt traditionelt bilvæddeløb som kommunens E-mobility-projekt og elbilsudbyderen ChoosEV indbød til.

Tværtimod! Det handlede om at kunne køre mest energiøkonomisk. Testkørerne var meget opmærksomme, ikke på speedometeret men på strømmåleren der viste hvorvidt man kørte grøn kørsel eller var i det ”røde felt”.  Udnytte bilens egen acceleration, afpasse hastigheden i forhold til lysreguleringen m.v.

Vinderen blev da også fundet ved ”målfoto” idet de seks kørere alle var meget bevidste om deres energiforbrug. Vinderen blev Erno Bundgaard fra Hedehusene.

Når testen med at køre miljørigtigt i en elbil var henlagt til lørdag aften hænger det sammen med at det var ”Earth Hour” kl. 20.30 til 21.30. Den time hvor alle opfordres til at slukke for lyset for at markere klodens behov for at vi begrænser vores energiforbrug.

– Det synes vi passer fint at koble sammen med det vi må betragte som fremtidens individuelle og energivenlige transportform, nemlig elbilen, fastslår kommunens klimakonsulent Steen Olesen.

Arrangementet blev da også fint understøttet af samarbejdspartneren Restaurant Bollinis, der i den time serverede maden i stearinlysets skær.

 

 Vinderen af elbiltesten blev proklameret ved stearinlysets skær i Restaurant Bollinis. Vinderpræmierne var skænket af det lokale  Baldersbrønde Bryggeri.