Alle indlæg af Tina Faber

IT hjemmeservice på banen igen:-)

I MEC har vi gennem flere år tilbudt IT-hjemmeservice. Det vil sige, at vi tilbyder at komme hjem til kunden og hjælpe med at få  teknikken til at fungere på kundens bærbare eller stationære pc. Det skal forstås bredt, idet det er vores erfaring, at computeren og brugeren kan gå skævt af hinanden på flere måder. Der kan f.eks. også være behov for at få hjælp til at gå i e-boks, lokalisere forsvundne e-mails, og problemer med tænd og sluk funktionerne.

Vi tager 200 kr. for at køre ud på besøg, og hvis problemet kan løses inden for 1/2 time, så koster det ikke mere, men ellers koster det 200 kr. pr. påbegyndt time.

Det er en erfaren herre, vi sender ud til kunderne, nemlig Michael Stenander, der gennem flere år har været tilknyttet MEC på IT-værkstedet.

Ønsker du at gøre brug af denne service, så ringer du på 43 30 42 00 og lav en aftale. Michael er på værkstedet tirsdag og torsdag mellem 11-16.

Michael Stenander

Reception i anledning af Arne Hede Jørgensens 70 års dag.

På fredag fejrer vi en af vore trofaste frivillige på reparationsværkstedet, i anledning af hans 70 års fødselsdag. Arne Hede Jørgensen startede hos MEC efter han havde hørt om os via en udsendelse i TV2-Lorry. Det var ideen om at være med til at gøre noget godt for miljøet og genbrugstanken, som fik ham til at opsøge MEC i sin tid. Arne er oprindelig uddannet tandlæge, og har haft en lang karriere i den kommunale tandpleje bag sig. Som pensionist, nyder MEC nu godt af hans tekniske snilde hver mandag på værkstedet, og det er vi glade for. Kom og vær med til at fejre ham på fredag den 15. marts mellem 14-16, når vi byder på kaffe og kage:-)

Åben reparations-café på MEC – en klar succes

Lørdag den 2. marts åbnede MEC dørerne til den åbne reparations-café mellem 10-13. Mere end 10 borgere lagde vejen forbi, heriblandt Linda, som har haft problemer med sin smalfilmfremviser. Det har hun ikke længere efter at brødrene Jørgen (billedet) og Jens-Ole, som er faste frivillige reparatører på værkstedet, har haft hænderne på fremviseren. Linda er ovenud tilfreds med brødrenes arbejde og indsats, ”ja, det er simpelthen fantastisk, de er bare så gode” udtaler hun. Dejligt at mange lagde vejen forbi os, og Solveig sørgede for at der dagen igennem var kaffe på kanden. Dagen igennem blev der kigget på en hækkesaks, båndoptagere, harddiske, og tv-apparater. Chefen er meget tilfreds og tænker ikke at det er sidste gang, at MEC tilbyder et arrangement af denne karakter.

Jørgen hjælper Linda med vending af smalfilm

Klima workshop med fokus på transport i EU

Torsdag den 24/1 2019 dannede Taastrup Kulturcenter rammerne for en aktuel workshop om EU’s klimapolitik, med særligt fokus på den enkeltes transportvaner. Omkring 15 borgere mødte op og delte deres hverdagserfaringer med transport og ideer til en forbedret og grønnere transportsektor. Alle ideer vil blive overleveret til kandidaterne forud for det kommende valg til Europaparlamentet. Jakob Sejergaard, som stiller op for de Konservative til EU-valget, var også tilstede under mødet. Mange emner som offentlig transport, elbilisme, og øget drivhusgasudledning grundet flytransport blev vendt.

“Der er ingen tvivl om at man skal forsøge at finde et alternativ til den stigning i flyrejser, som man oplever i øjeblikket, og en af disse løsninger kunne være nattog i Europa”, udtaler Tina Faber, daglig leder af Miljø- og Energicentret. Vi flyver mere end nogensinde, og der er ingen vej uden om at reducere flyvningen og minimere udledningen af CO2. Derfor ville det være logisk at lægge en afgift på flyrejser og samtidig fremme klimavenlige alternativer fremadrettet.

Klimakonsulent, Marie-Louise Lemgart fra kommunens klimasekretariat sluttede aftenen af med at præsentere kommunens Klimaplan frem til 2020, især med fokus på transport, herunder tung transport.

Langt de fleste initiativer, som kan støtte danskerne i omstillingen af deres transportvaner, afhænger faktisk af EU. Derfor er valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 helt afgørende for din, min og Danmarks klimaindsats.

Workshoppen blev støttet af Europanævnet, og arrangementet kom i stand gennem VedvarendeEnergi, INFORSE-Europe og Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup.

v/Tina Faber

STOR ANERKENDELSE AF REN BY INITIATIVET

Der var mange rosende ord fra Danske Banks filialdirektør Carsten Rose, da han tirsdag var forbi Miljø- og EnergiCentret med en mobile pay check på 5000,- øremærket stedets Ren By-initiativ. 10 af de aktive indsamlere var mødt frem for at modtage pengene, der over de næste tre år bruges til at påskønne de frivilliges indsats. De kunne fortælle om den alt for lemfældige omgang med naturen som de gang og gang møder – eksempelvis de steder hvor bilister sætter farten ned og hvor de så lige tømmer askebægeret eller chip-posen.

Ren By-initiativet, der har været på banen siden 2005, er sat i verden for at skærpe opmærksomheden omkring den alt for lemfældige omgang med naturen som alt for mange mennesker har. Såvel deltagere som Rose gav udtryk for et ”måske naivt” håb om at den opvoksende generations øgede miljøbevidsthed kan smitte af så stadig færre smider skidt i naturen.

Inden uddelingen havde centerchef Tina Faber budt velkommen og takket deltagerne for indsatsen og Carsten Rose for opbakningen. Hun benyttede lejligheden til at afkræfte rygterne om MECs lukning. Vi er her stadig og kæmper videre og satser på at komme igennem 2019, hvor vi så håber på, at byrådet kommer på bedre tanker, så stedet kan få den basisbevilling, der er afgørende for stedets overlevelse.

 

Program for Klimaworkshoppen i Taastrup Kulturcenter, lokale 3 den 24/1 2019 – Er du tilmeldt?

Som deltager i workshoppen klæder du Europaparlamentarikerne på til arbejdet med EU’s klimapolitik op til EU-valget i 2019. Du får mulighed for at dele både dine hverdagserfaringer med transport, og ideer til en forbedret og grønnere transportsektor. Dine ideer vil blive overleveret til kandidaterne inden valget.

Langt de fleste initiativer, som kan støtte danskerne i omstillingen af deres transportvaner, afhænger faktisk af EU. Derfor er valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 helt afgørende for din, min og Danmarks klimaindsats.

Workshoppen er støttet af Europanævnet

Deltagelse + forplejning er gratis.


Sådan tilmelder du dig:

Send en mail til VedvarendeEnergi: vekbh@ve.dk, hvor du skriver dit navn, alder og i hvilken del af Københavnsområdet du er bosat.

Program:

18.30 Velkommen

  • Inddeling ved borde og udfyldelse af kort spørgeskema – Vi vil samtidig byde på lidt forplejning, som kan nydes under de følgende præsentationer

18.45 Præsentation af EU’s klimamålsætninger og indsatsområder

19.00 Præsentation af Danmarks transportudfordring i et klimaperspektiv

19.15 Dine erfaringer

  • Dialog-aktivitet ved bordene om barrierer og muligheder ved omstillingen til klimavenlige transportformer

19.55 Præsentation af EU’s rolle: Hvordan kan EU understøtte omstillingen til klimavenlig transport?

20.05 Dine inputs

  • Dialog-aktivitet ved bordene om fordele og ulemper ved konkrete EU-tiltag

20.35 Dine anbefalinger

  • På baggrund af aftenens indspark og refleksioner nedskrives dine individuelle anbefalinger (anonymt). Anbefalingerne sammenfattes i en rapport af VedvarendeEnergi og overleveres til kandidaterne til Europa-Parlamentet inden valget i 2019.

20.45 Præsentation af HTKs indsatser på klimaområdet, herunder transport v/ Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent.

21.00 Tak for i dag

Skal EU skubbe vores transportvaner i en mere klimavenlig retning?

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe inviterer i samarbejde med Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup til en aktuel workshop om EU’s klimapolitik, med særligt fokus på dine transportvaner.

Arrangementet vil foregå Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup, torsdag den 24/1 klokken 18.30.

Som deltager i workshoppen klæder du Europaparlamentarikerne på til arbejdet med EU’s klimapolitik op til EU-valget i 2019. Du får mulighed for at dele både dine hverdagserfaringer med transport, og ideer til en forbedret og grønnere transportsektor. Dine ideer vil blive overleveret til kandidaterne inden valget.

Langt de fleste initiativer, som kan støtte danskerne i omstillingen af deres transportvaner, afhænger faktisk af EU. Derfor er valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 helt afgørende for din, min og Danmarks klimaindsats.

Deltagelse + forplejning er gratis.


Sådan tilmelder du dig:

Send en mail til VedvarendeEnergi: vekbh@ve.dk, hvor du skriver dit navn, alder og i hvilken del af Københavnsområdet du er bosat.

Hvorfor er workshoppen relevant for dig?

EU’s klimapolitik danner rammerne for Danmarks indsats på transportområdet, men EU’s nuværende klimamålsætninger er ikke tilstrækkelige, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen og holde temperaturstigningen under 2 grader. I maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet og dermed mulighed for, at DU kan få indflydelse på EU’s klimapolitik.

Som deltager i workshoppen vil du få viden om EU’s klimamålsætninger og indblik i, hvad EU helt konkret kan gøre for at regulere transportsektoren. Du får mulighed for at indgå i interessante dialoger om de forhindringer, som du oplever i omstillingen til et mere klimavenligt transportforbrug. Samtidig får du mulighed for at udforme anbefalinger, som overdrages til Europaparlamentarikerne: Hvad bør der gøres fra EU’s side i den kommende valgperiode for at understøtte borgerne i at opnå et mere klimavenligt transportforbrug? Alle holdninger er velkomne, og vi glæder os til at høre din!

Workshoppen er støttet af Europanævnet.

FIN OPBAKNING TIL MECS NYTÅRSTAFFEL

Der var flere til Miljø- og EnergiCentrets (MEC) nytårstafffel på årets sidste arbejdsdag end samme tid sidste år. Det kan hænge sammen med at flere ønskede at tilkendegive deres opbakning til stedet i lyset af at kommunen har skåret stedet basisbevilling væk i 2019.

Netop stedets fremtid var temaet for formanden Mads Peter Schreibers nytårstale. Han slog dog en optimistisk tone an og vurderede at stedet vil kunne overleve 2019 ud ”hvor vi tømmer alt hvad vi har på kistebunden, får nogle opgaver der kan tjene penge ind til stedet og så at vi kan leve højt på den fantastiske indsats som vores frivillige leverer”. Han fremhævede i særlig grad reparationsværkstedet og pakkeshoppen som centrale områder, hvor de frivillige er med til at sikre stedets økonomi.

Efter kransekage og champagne var der fællesfotografering, hvor de fleste deltagere kom med på billedet.