Kategoriarkiv: Kompost

Kompostnyt 1 – 2011

  KOMPOSTNYT – 1- 2011 (Web-version)

 

Tid til at hente færdig kompostmuld

Levering af kompostmuld

Lav et regnbed

De hyppigst forekommende spørgsmål ang. kompost

Foderliste til komposten

Står komposten bare og står

Salg af kompostorme på marked

Reservedele til komposten

Ikke kompost det hele

Høns i haven

Natur og haverelaterede foreninger

Hvem ved mere end vi gør

Næste kompostnyt

Slut med kompostnyt

 

 

Tid til at hente kompost

Fra og med onsdag den 30. marts og til og med søndag den 8. maj vil man kunne hente gratis kompostmuld på genbrugspladsen på Lervangen.

Et par poser eller sække er alt, hvad man behøver, hvis haven trænger til ny næring inden planternes vækst for alvor går i gang.

Jordfrisk er kompostmuld blandt andet lavet af det haveaffald, der kommer ind på genbrugsstationerne og via indsamlinger af haveaffald i kommunerne. Komposten er behandlet på en måde, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø. Produktet har også miljømærket Blomsten, som betyder, at det overholder EU’s miljømærkekriterier for jordforbedringsmidler, hvilket giver en række miljøfordele. 

Man kan læse nærmere på flg. link.

 

Levering af kompostmuld?

Det er desværre ikke muligt at få kompostmuld leveret som tidligere år. Vi anbefaler nabohjælp.  

 

Lav et regnbed

Ved at nedsive regnvandet fra taget til brug i haven, kan man tilføre haven noget nyt og spændende og samtidig begrænse mængden af regnvand der føres til kloakken.

Man kan f.eks. lave et regnbed. Vi har sakset en artikel fra ”Praktisk Økologi 2-2011” som kan vække til inspiration.

 

De hyppigst forekommende spørgsmål

Vi har – på vores hjemmeside – en oversigt over de hyppigst forekommende spørgsmål ang. komposten. Man kan linke videre herfra: http://www.mec-ht.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=26


Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener.

Fra haven:

– alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

– græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

 

Står komposten bare og står

Hvis du må konstatere at kompostbeholderen bare står i haven og samler spindelvæv vil vi meget gerne vide det. Der står andre på venteliste for at overtage den. Beholderen skal være rengjort ved aflevering. Ring tlf. 43 30 42 00   eller send en mail kompost@mec-ht.dk


Brug for komposthjælp

Det er muligt at få hjælp i MEC hvis kompostprocessen driller. I første omgang ved at ringe og spørge til råds. Er det ikke nok, kan det lade sig gøre at få bistand hjemme i haven. Ring på tlf. 43 30 42 00   og spørg om hjælp.

 

Kompostorme

Synes du at komposteringen foregår for langsomt kan kompostorme være fremmende for processen. I MEC vil man kunne købe en portion kompostorme for 25 kr.

I forbindelse med Farmers Market på Domhuspladsen, Taastrup Hovedgade 88, vil man lørdag den 16. april og lørdag den 14. maj kunne købe kompostorme.

Derudover skulle det være muligt at forsyne sig fra Miljø- og EnergiCentret, der har en kompostbeholder med orme.

 

Reservedele til komposten

Kan købes i Miljø- og EnergiCentret

Fluenet kr. 30

Sold i forskellige størrelser kr. 100-300

Kompostbeholderside med låg kr. 175

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg kr. 50

Skydelåg i siden kr. 60

Spand til organisk affald kr. 20

Stativ til affaldsspand kr. 50

 

Ikke kompost det hele

Mosegrisefælde (depositum 100) kr. 0

Fuglekasser (mejser og stære) kr. 50

Foderbrætter med fod kr. 200

Foderbrætter uden fod kr. 100

4 skræmmefugle kr. 89

Stativ til haveaffaldet kr. 100

Haveaffaldssække kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

 

Høns på prøve i haven

Vi har hønsefræsere (transportable hønsehuse) med 2 høner til udlejning (200 kr/md) således at man som haveejer kan afprøve hvorvidt høns i haven kunne være interessant.

Vi skal i løbet af foråret have flyttet hønsene fra deres nuværende opholdssted på Projekt Pilhøj i Hedehusene til Hønsekolonien ved Lervangen. Vi forventer at ordningen kan fortsætte uanfægtet. Vi kan dog ikke længere tilbyde at man – mod en begrænset ekstra betaling – kan få høns og hønsefræser leveret. 

 

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Høje-Taastrup Bilaug.

Marianne Prosch Andersen tlf. 43 99 43 39 . Læs www.bilaug.dk 

Selvforsynerklubben for Høje-Taastrup og omegn.

Bent Vestergård tlf. 43 99 72 00 

Høje-Taastrup og omegns Fjerkræklub.

Egon Hansen tlf. 56 31 10 25 

Danmarks Naturfredningsforening.

Carsten Vestergaard, tlf. 43 52 80 85  www.dn.dk

Kogræsserforeninger: Kogræsserselskabet i Sengeløse.

Erik Wildenradt tlf. 43 52 91 17  /26 21 60 25

St. Vejle å. Kontakt Jørgen Hansen tlf. 28 93 72 51  Læs også www.kograes.dk.

 

Her følger links til kompost og haverelevante hjemmesider

www.havenyt.dk

http://www.bolius.dk/alt-om/have-planter-og-traeer/artikel/kompost/

http://www.plante-doktor.dk/kompost.htm


Næste kompostnyt

Næste kompostnyt udkommer i sidste del af september.

 

Slut med kompostnyt

Ønsker du ikke at modtage Kompostnyhederne skal du sende en mail til kompost@mec-ht.dk. Det er samme mailadresse, der skal bruges, hvis du skifter adresse og/eller mailadresse.

 

Kompostering skal støttes

Organisk affald fra køkken og have hører til i haven. Det skal ikke brændes. Det er udgangspunktet for den kompostrådgivning som MEC står for i forhold til borgere i Høje-Taastrup kommune.

Vi forsøger hele tiden af opfange hvis der er kompostbeholdere der ikke benyttes. Er det tilfældes skal vi vide det, så en ny interesseret borger kan overtage beholderen. Vi skal nok sørge for afhentningen.

P.t. er der 40 på venteliste. Udover at henvise til ubenyttede kompostbeholdere, søger vi nu at imødekomme behovet ved at skaffe og udlevere kompostbeholdere. 

Ønsker du at starte kompostering så send en mail her.

Praktisk hjælp

Hvad kan komposteres ?

Fra køkkenet:

Grøntsager og grønsagsrester, både visne og friske, f.eks. kartoffelskræller og gulerodstoppe
kaffegrums, kaffefilter og thebreve (men ikke clips, snor og pap fra thebrevet)
frugt, f.eks. æbleskrog, nedfaldsfrugt og bananskræller
brugt køkkenrulle
æggeskaller
potteplanter, også roden

Disse ting kan også komposteres, men kræver lidt mere tålmodighed:

majskolber
stenen fra avocadoen
nøddeskaller
skallen fra kokosnød

Fra haven:

blade og kviste
ukrudt – friskt eller vissent
blomster og staudetoppe – visne eller friske
tørret græsafklip (fugtigt kun i små mængder og blandet med noget andet)
hø, halm og dyregødning
nedfaldsæbler og anden frugt
gulerodstoppe og lign. – dog kun fra sunde planter
hækafklip
bark og flis

Undgå:

mælkeprodukter
kød
sygdomsramte planter

 

UDSTYR TIL KOMPOSTEN

I MEC kan du køber forskellig ting der understøtter haven i almindelighed og komposteringen i særdeleshed.

 

Kompostorme kr. 30.-
Sold lille/stor kr. 100/250.-
Kompostbeholderside eller bund til HUMUS-beholder med låg kr. 175.-
Beluftningsstok kr. 100
Beluftningsrør (fast placering i beholder) kr. 60.-
Fluenet kr. 30.-
Kompostlåg til HUMUS-beholder kr. 50.-
Skydelåg i siden til HUMUS-beholder kr. 60.-
Dobbeltstativer til kildesortering kr. 50.-
Spand til organisk affald kr. 20.-
Stativ til affaldsspand kr. 50.-
Mosegrisfælde (udlånes – depositum 100 kr ) kr. 0.-
Fuglekasse (stær, mejse, musvit, flagermus) Fra kr. 50.-
Foderbræt kr. 175.-
Haveaffaldssække (i Høje-Taastrup kommune) kr. 5.- /stk