Kategoriarkiv: Vedvarende Energi

Kommunen og sol-energi

Så har Høje-Taastrup kommune udarbejdet retningslinier for opsætning af solfangere og solceller på private borgeres tag.

Udgangspunktet er at alle skal søge men at de vil gøre det nemt at få tilladelse, hvis der ikke er særlige forhold.

Læs retningslinierne her.

Hvem er godkendt til at lægge solceller på taget?

“Videnscenter for energibesparelser i bygninger”  på Teknologisk Institut efteruddanner håndværkere så de er klædt på til at håndtere de energi- og miljømæssige udfordringer boliger kræver. Et af temaerne er solceller på tagene. Her vil man kunne se hvilke håndværkere der har gennemgået kurset og således garanterer at de kan lægge solceller op uden skader på taget eller konstruktionen.

Naboer til kæmpevindmøller har ordet

Os der helhjertet går ind for at hovedparten af vores strøm skal produceres på vindmøller møder ikke sjældent initiativet ”Naboer til kæmpevindmøller” (www.stilhed.eu). De er meget offensive og der går i reglen kort tid fra at der er varskoet planer om vindmøller i landskabet før der – med foreningens hjælp – er dannet en lokal modstandsgruppe som ikke sjældent overbeviser lokalpolitikerne om, at de alligevel ikke skal opsætte møllerne. Læs videre Naboer til kæmpevindmøller har ordet

Reerslev – solbyen

Hvis interessen for solceller i Reerslev fortsætter som den er begyndt varer det ikke længe inden landsbyen kan kalde sig for Solbyen. Det var Høje-Taastrups fungerende borgmester Lars Prier inde på,  da han den sidste lørdag i januar 2012 åbnede solarrangementet hos Johannes Thulesen på Thorsbrovej 13 i Reerslev. Her fik de ca. 80 gæster mulighed for – hen over hele dagen – at se og høre nærmere om anlægget, der kan forsyne Thulesen og hans 4 lejere. Læs videre Reerslev – solbyen

Vellykket Energidag

For tredje år kunne Miljø- og EnergiCentret afvikle den vedvarende energis dag lørdag den 17. september 2011. Denne gang på Axeltorv i Taastrup.

Arrangementet blev åbnet af borgmester Michael Zeigler,  som roste arrangementet og understregede at det faldt fint i tråd  med kommunens bestræbelser på,  år for år, at reducere udslippet af CO2. Han var kommet til arrangementet i en helt ny elbil og var meget begejstret for udsigten til at få flere eldrevne biler til Høje-Taastrup. Læs videre Vellykket Energidag

Med afsæt mod den vedvarende energi

I MEC har vi et fast og kærligt blik rettet mod den vedvarende energi. Den energi der kan produceres uden træk på de fossile kilder som olie,kul og gas. 

Den vedvarende energi har lykkeligvis mange forskellige udrtyk såsom solfangere, solceller, vindmøller, jordvarme, biogas, biobrændsler, bølgeenergi, termisk varme.

Alt det går vi ind for, men tilpasset de naturgivne forhold. Vi er arrangør af VE-dagen på vestegnen som foregår den tredie lørdag. På denne dag præsenterer vi – i samarbejde med en række leverandører af vedvarende energianlæg – en række løsninger hvor de vedvarende energiløsninger og energibesparelser indgår. Når vi kommer tættere på vil vi her præsentere de forskellige udstillere og tid og sted for arrangementet.

Vi er et by-center og har derfor i særlig grad fokus på den del af de vedvarende energikilder som med størst fordel kan indplaceres i et bymiljø. 

Solceller. På vestegnen, som er vores base arbejder vi først og fremmest for at der skal etableres solceller i en lang række sammenhænge. Solceller producerer strøm og det er i stigende grad ikke blot økologisk, men økonomisk forsvarligt at etablere. Det være sig individuelt på de enkelte boliger, på offentlige bygninger og erhvervsbygninger, etagebyggeri. Denne proces bakker vi først og fremmest op omkring ved at hjælpe potentielle solcelleinteresserede i kontakt med hinanden. Se andet steds på denne side. 

Solfangere. Solfangere, der fanger solens stråler og omdanner det til varmt vand, har vores store sympati. Solfangere er aldeles nyttige i familier hvor man har et stort forbrug af varmt vand (eks. flere halvvoksne børn). Vi anbefaler solfangere for borgere, der ikke bor i et område  der er opvarmet v.h.a. fjernvarme. Solfangere vil hverken økonomisk eller økologisk kunne svare sig hvor der er fællesforsynet med fjernvarme. Det vil betyde mindre aftræk for fjernvarmevandet og vil økonomisk ikke svare sig da man økonomisk er bundet af investering i fjernvarmenettet. 

Fjernvarme. I MEC er vi varme fortalere for fjernvarme. Det baserer sig på overskudsvarme fra elproduktion og affaldsforbrænding. Det er ikke at betragte direkte som en vedvarende energikilde da ca. 50% af vores elproduktion er baseret på kul. Der er imidlertid en klar politik med at fjernvarmen i stigende grad skal baseres på vedvarende kilder der udover det nødvendige aftræk fra affaldsforbrændingen skal omfatte centrale solvarmeanlæg og geotermiske anlæg (varme hentet i jordens indre). Den bedste varme er den varme der slet ikke bruges. Derfor er vi i forbindelse med opbakningen til fjernvarmen meget fokuserede på at understøtte energibesparelser i boliger. 

Vindmøller. Vi går ind for vindmøller. Hvor der er mulighed for husstandsmøller der ikke generer naboer har det vores fulde opbakning. Vi er dog varmest tilhængere af større andelsejede vindmøller og er selv andelshavere i Middelgrundens Vindmøllelaug. Vi mener at der på vestegnen – primært langs kystområderne,men også i enkelte industriområder – er basis for etablering af andelsejede vindmøller. Dette arbejder vi på gennemførelsen af i samarbejde med Energitjenesten og vores søsterkontor i Albertslund