Hvad gør jeg af “tysker-dåserne”?

Når vi i Ren By-initiativet samler dåser op fra grøftekanten er det meget sjældent vi møder en dåse med pant. 9 ud af 10 dåser er “tysker-dåser”. Altså dåser uden pant.

 

Det kan – altså for langt de fleste dåsers vedkommende – godt lade sig gøre at vi sørger for at de kommer retur og gør gavn som omsmeltet metal.

Mange tror fejlagtigt at supermarkederne ikke tager imod dåser uden pant. Det gør de. Betingelsen er at de ikke er sammenpressede eller krøllede. Hvis de er det skal de afleveres som brugt metal.

Hvis man forgæves har søgt at returnere en dåse i en automat så fortæl os det og vi tager kontakt til supermarkedet og hører hvad der sker.