SOLCELLER – OGSÅ FOR BØRN

Solceller er interessante for den nuværende voksne generation, men de er måske i virkeligheden endnu mere interessante for den kommende generation. De må betragtes som en af fremtidens vigtigste energikilder i takt med at kul og olie udfases.

Det var tankegangen, der lå bag, da vi, sammen med kommunens Pædagogiske UdviklingsCenter  onsdag den 25. januar  holdt et kursus i solceller for lærere i kommunen på Gadehaveskolen. 14 lærere deltog. 

Her var Janus Henriksen fra Energitjenestens skoleenergi den primære gæstelærer. Han fortalte meget engageret og dramatisk om den alvorlige energisituation vi står i med en stadig mere truende mangel på energi-situation. Ham malede et meget dramatisk billiede op af hvordan et samfund går i opløsning, når energien forsvinder. Det er bydende nødvendig at vi for alvor kommer i gang med at producere strøm fra de vedvarende energikilder. Her er solceller aldeles relevant . Således inspireret gik han så i gang med at vise hvordan lærerne kan komme i gang med se at lave deres egne solcelle-moduler ved hjælp af en laminator. Man kan læse nærmere om undervisning og solceller på www.skolenergi.dk.

Den anden gæstelærer var Christian Taasti fra den private virksomhed Flextexchnic, der har praktiske erfaringer med opsætning af solceller. Han understregede Janus` pointer bl.a. ved at vise et kort over Europa hvor stort set alle lande var markerede i forhold til at de har energiforsyning på over 1% fra solceller. Danmark (og de øvrige nordiske lande) er helt uden farve da under 1% af vores energi kommer fra solceller.  

Nedenfor kan man se billeder fra dagen: