Hvorfor begrænse vandforbruget?

Det er der to grunde til:

1) De rene grundvandsressourcer slipper op. I stigende grad erstattes de af vand fyldt med rester af sprøjtegifte og anden forurening. Stadig flere vandboringer må derfor lukkes.

Det kan der gøres to ting ved:

Vi kan stoppe forureningen af vores grundvand. Som forbruger gør vi det bedst ved i stigende omfang at efterspørge økologiske varer. Lovgiverne må så sikre at sprøjtningen ikke foregår i nærheden af boringerne.

Vi kan begrænse vores vandforbrug. Hver dansker bruger 124 liter vand om dagen.  Det er slet ikke nødvendigt. Vi kan – uden at miste komfort – komme under 100 liter pr. person.

2) Et højt vandforbrug medfører et højt energiforbrug og hermed CO2-udslip.

Det høje energiforbrug kommer dels i forbindelse med de mange pumper der skal pumpe vandet den lange vej til og efterfølgende fra os som forbrugere.

Dels fordi ca. 1/3-del af vores vandforbrug er varmt vand som kræver ekstra varmeenergi.

Vi kan i vores bolig holde igen med vores varmt vandforbrug – dels ved at være bevidste om det i form af korte brusebade, fyldt opvaskemaskine, vask i balje m.v. men vi kan også gøre det ved at benytte vandbesparende udstyr.

Læs her nærmere om hvad vi i MEC kan bidrage med vedr. begrænsning i forbrug af varmt vand og koldt vand.