REGNVAND TIL TOILETSKYL

Regnvand kan genbruges til toiletskyl og tøjvask. Det åbner lovgivningen mulighed for og det sker flere og flere steder at virksomheder, institutioner og enkeltpersoner benytter sig af det. Installationen skal blot være godkendt af en autoriseret VVS-installatør og kommunens vandforsyning.

Der er god grund til at anvende regnvandet maksimalt da vi – med de dramatisk store regnskyl og deraf følgende vandskader – skal være beredte på at vi skal holde igen på vandet. Det gør vi bl.a. ved at trække vandet ind i huset og bruge det her, hvor det ikke skal bruges direkte til hygiejne og madlavning.

 

 

Der er meget der taler for at man bør overveje at etablere regnvandsanlæg.

Vandpriserne stiger og der er ikke udsigt til at denne stigning stopper.

Særligt i de boligområder hvor der er fælleskloakeret bør der – med de stigende regnmængder – gøres en indsats for at holde regnvandet væk fra de i forvejen hårdt pressede kloaker. Her er det oplagt at den enkelte boligejer træffer foranstaltninger – eks. at grave regnvandstønder ned på grunden og så bruge vandet til havevanding, bilvask og så – som den ultimative løsning: få lavet stik ind til toilettet og vaskemaskinen. Ingen kalkaflejringer hverken i toilettet eller i vaskemaskinen. Inden man sætter større projekter i gang skal man kontakte kommunen for at afklare de helt lokale vilkår og evt. støttemuligheder.

 

Ca. 1/3-del af vores vandforbrug stammer fra toiletskyl og tøjvask.

 

I forbindelse med den store Vedvarende energi dag den 25. september ved Hedehusene Station kl. 11-13 vil der være mulighed for at se og høre nærmere om regnvandsgenbrug.  Her vil deltagerne kunne møde repræsentanter fra Regnvandsspecialisten, der vil kunne komme med en række konkrete bud på, hvad vi gør ved de store mængder af regnvand.

 

 

 Den 25. september vil man kunne høre nærmere om muligheden for at genanvende regnvand i boligen.

Læs nærmere på http://www.mec-ht.dk/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=37%3Amiljo-a-energi&Itemid=38