HAN TRÆKKER REGNVANDET IND I HUSET

 – Det er vidst sådan en mande-ting, siger Jan Højer og kigger ud over haven hvor han er i gang med at etablere regnvandsanlæg, og hvor konens stauder er flyttet væk.

Jan Højer, der bor på Hasselvej 23 i Hedehusene, holdt den 18. maj 2011 åbent hus for de mennesker der var interesseret i at høre nærmere om det anlæg for regnvandsgenanvendelse som han er i gang med at få etableret. Interessen var ikke

overvældende. Det er perspektiverne i at benytte regnvandet i huset derimod. Det mener i hvert fald Arne Mayoh fra Regnvandsspecialisten, der har hjulpet Jan Højer med anlægget, der nu giver ham mulighed for at trække ud i de to toiletter og vaske tøj i regnvand.

 

– Uanset hvad, så vil vi med sikkerhed kunne sige at priserne på vand vil stige. Rent grundvand bliver en sparsom ressource især omkring de store byer, så vi er nød til at tænke frem, fastslår Mayoh fra Regnvandsspecialisten. Firmaet holder til i Jylland, men er nu i gang med at etablere et tættere samarbejde med Kristian Skytte fra DanRegn, der holder til i Faxe.

– Vi oplever en markant stigende interesse og ser interessante arbejdspladser. Ikke kun hos os der leverer anlæggene, men også hos VVSere og kloakfolk, der skal installere det, fastslår de begge.

– Jeg har længe haft genbruget af regnvand i tankerne, siger Jan Højer, der til dagligt arbejder som maskininmester. Jeg fik f.eks. forberedt min toilettilslutning således at det kan benytte regnvand, da jeg alligevel skiftede det ud. Da vi så skulle i gang med at etablere en haveterrasse kunne jeg se at det var det rigtige tidspunkt. Der skulle alligevel graves op i haven.

– Vi anbefaler at folk, som Højer, har vandgenbruget i tankerne når de alligevel skal gøre noget ved deres toilet eller tøjvask, og så er det rigtige tidspunkt for installation netop også når man alligevel skal i gang med ændringer på udearealet, fastslår manden fra Regnvandsspecialisten.

Kan man – som Højer – helt undgå at belaste det fælleskloakerede anlæg med regnvand, vil man kunne få 40% af tilslutningsbidraget refunderet fra kommunen – ca. 22.000 kr. Gode penge der gør etablering af regnvandsanlæg mere økonomisk overkommeligt.

Netop den store belastning der sker ved store regnskyl især hvor der er fælleskloakeret gør at kommunerne er tvunget til at vise interesse for anlæg som Jan Højers. Kommunens klimakonsulent, Steen Olesen, var da også blandt gæsterne, og han ser spændende perspektiver i at mange flere begynder at genanvende regnvandet frem for at kommunen skal i gang med at lave separat kloakering med de kæmpeudgifter det vil medføre.

 

Her ser samarbejdspartnerne fra venstre, Kristian Skytte fra Danregn, Jan Højer boligeejeren og Arne Mayoh fra Regnvandsspecialisten. De står ved den regnvandsbrønd, der skal forsyne huset med det nødvendige regnvand til toiletterne og tøjvasken. Den kan rumme 4000 liter.

Her er de placeret på faskineanlægget, der skal sikre at overskydende regnvand nedsives på grunden.