Solceller på etageboligerne

Der skal solceller på tagene – også på etageboligerne og lejeboligerne. Det er parolen når der tirsdag den 22. november kl. 17-19.15 er møde i Klima- og Energinetværket for samlede boligbebyggelser.

Her vil  Niels Lindsay Vinding fra Dong Energy  fortælle hvordan de som el-selskab kan gå ind og understøtte boligafdelingers etablering og drift af solceller og så kommer Bjarne Rasmussen og Hans Andersen fra entreprenørvirksomheden ”Drivhuseffekten” og fortæller hvordan de sælger og opfører solcelleanlæg i større samlede bebyggelser. Endelig vil  Jan Cronquist fra KAB-bolig fortælle om energirenoveringsplaner i Engvadgård i Fløng.

Mødet, der er tænkt som et inspirations- og opmuntringsmøde for ansatte og tillidsvalgte i større samlede bebyggelser foregår på Rådhuset.

Det er kommunens klimasekretariat og Miljø- og EnergiCentret der står bag Klima- og Energinetværket.

Ønsker man at deltage skal hurtig tilmelding foregå via Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller pr. mail mec@mec-ht.dk.

Solceller, kan lægges på tagene, sættes på gavle eller altaner, og kan producere strøm som sendes ud på elnettet. Lovgivningen giver mulighed for nettomålerordning – en ordning hvorefter man kan lade måleren ”løbe baglæns” og således få betaling for leveret strøm således at man registreres til et mindre strømforbrug.

Beboere i etageboliger har ikke – med den nuværende lovgivning – mulighed for individuelt at score denne gevinst, men kan benytte solcellerne til at producere det fælles strømforbrug i opgange, kældre, udearealer o.l.

Pælestykkerne AAB i Taastrup er gået i gang med at sætte solceller op på de 3 gavle. Her ses ejendomschef Leif Hansen (tf.) og bestyrelsesformand Theis Nielsen.