Møde om energikontrol og -styring

Torsdag den 15. marts kl. 17.00 – 19.00 er der klima– og energinetværksmøde om energiovervågning og -styring i samlede boligafdelinger.

Bag netværksmødet står Grønt Boligforum og kommunens klimakonsulent Steen Olesen.

Når det er energiovervågning og -styring der er temaet hænger det sammen med at flere ejendomschefer har oplevet  behov for tættere styring på deres vand og energiforbrug.

Det er f.eks. sket når der er fosset masser af vand ud i en utæt rørføring eller at en pumpe har stået og pumpet helt unødvendigt, eller at en radiator har stået og kogt midt om sommeren.

Disse ærgrelser over unødigt ressourceforbrug – og masser af spildte penge – er temaet for mødet den 15. marts.

Der vil komme to input til hvad man kan gøre:

Det vil komme fra repræsentanter fra to forskellige typer af virksomheder, der vil fortælle hvad de kan tilbyde, når det handler om energiovervågning og energistyring.

 

Den første er helt lokal idet Bjarne Svendsen fra  det rådgivende ingeniør-firma Danakon på Taastrup Hovedgade vil fortælle om en billig løsning der baserer sig på at det er varmemesteren der – via sin mobil telefon – skal sørge for indlæsning af data vedr. forbruget og sikre indrapportering til et program. Dette program giver alarm, hvis der er tale om afvigelse i forhold til det forventede.

Bjarne Svendsen vil også kort fortælle om fornuften ved at foregå regulering af varmeanlægget.

 

Det andet firma der præsenterer sig er EnergiData hvorfra Lars Gyldenholm vil komme og præsentere hvad de kan. De laver med programmet MinEnergi det samme som Danakon, dog med den forskel at indrapporteringen foregår automatisk på timebasis. Således vil varmemesteren øjeblikkelig få besked, hvis der er noget galt.

 

Begge har eksempler på at udgiften til installation vil være tjent hjem inden for 1-3 år. Energidata tilbyder endda en ESCO-ordning således at man ikke skal have penge op af lommen, men at investeringen finansieres udelukkende v.h.a. den opnåede besparelse.

 

Rådhusets varmemester John Christensen vil vise hvordan systemet fungerer i praksis på Rådhuset.

 

Udover de to oplæg vil der være en grundig runde bordet rundt hvor hver enkelt får mulighed for at fortælle om hvilke initiativer deres boligafdeling er i gang med eller påtænker der skal begrænse energiforbruget.

Mødet forventes sluttet kl. 19.00.

 

Ønsker man at deltage skal tilmelding foregå senest den 8. marts til mec@mec-ht.dk eller telefon 43 30 42 00.