KORTFATTET REFERAT FRA KLIMA- OG ENERGIVÆRKSMØDE DEN 15.3. 2012

22 mennesker var mødt frem til vores temamøde om energiovervågning og energikontrol. I det følgende er søgt sammenfattet  de mest brugbare råd fra de to oplægsholdere, Danakon og Energidata.

 

Lovpligtigt at føre driftskontrol

Det er faktisk lovpligtigt at føre kontrol med ejendommens energi og vandforbrug. Der er endnu ikke nogen der kontrollerer hvorvidt man gør det, men der kommer en lovgivning baseret på et EU-direktiv hvorefter man vil kunne få bøder for ikke at gøre det.

Uanset hvad så er det en rigtig god idé at føre driftkontrol. Der vil være gode muligheder for hurtigt at opfange utætheder eller unødigt forbrug. I øvrigt barsles der med at energimærkning fremover kan baseres på de faktisk opgjorte målinger.

Hints fra Danakon

– Vores lavteknologiske energiovervågning, hvor ejendomsmesteren selv skal sørge for indlæsning af tal koster 3-5000 kr i tilmelding incl. instruktion hvor der er 3-5 målere. Driftsudgiften pr. år anslås til 3500 kr.

– Man kan taste ind i sin smartphone. Så behøves man ikke være online før alle data er indsamlet.

– Ønsker man ikke at indlæse digitalt kan vi gøre det ved at der hver måned udsendes kort til ejendommen som de så udfylder og returnerer. Samme pris som den digitale ordning.

– Vi giver besked hvis der er en afvigelse i forbruget på 20% eller derover når vi tjekker driftsjournalen.

Hints fra Energidata

Pengene er hurtigt tjent hjem igen ved at sikre at ejendomsfunktionærerne kommer på kursus. Vi havde 20 ejendomsmestre fra Fredensborg kommune. Udgiften var på 15.000 kr/dag for 15 kursister (1000 kr pr kursist). (samlet pris og omfang). Det medførte 2 mio. kroner sparet på kommunens budget året efter i kraft af mindre vand og energiforbrug. De ansatte bliver mindre bange for at pille ved tingene.

Fejlfinding: Timebaseret fjernaflæsning finder fejl i anlægget som aldrig kan findes ved manuelle aflæsninger!

–       Det er fx løbende toiletter eller anden form for spild

–       Fejl på automatikken eller forkerte indstillinger som medfører fordyrende drift og/eller dårlig komfort

–       Årsager til dårlig afkøling og hermed mulighed for udbedring

Energimærkning (EMO): Husk at få ført driftsjournalen korrekt, hvis I ønsker at kunne energimærke bygninger efter ”korrekt” energiforbrug i stedet for det teoretiske energiforbrug. I kan føre driftsjournal i MinEnergi.

Vedlagt følger foredraget fra Energidata.

Næste møde:

Næste møde i Klima og EnergiNetværket bliver torsdag den 23. august kl. 17-19 på Rådhuset. Mødet vil handle om affald.

Reserver datoen nu. Der kommer mere præcist program når vi kommer tættere på.

Grønt Boligforum:

4 gange om året kommer Grønt Boligforumsblad der forfølger temaer fra Klima- og Energinetværksmøderne. Det sendes ud til alle med mulighed for at man kan abonnere på bladet der koster 250 kr/år og kommer 4 gange årligt.

Ønsker man at abonnere på det skal man kontakte Miljø- og EnergiCentret.