Salg af solcelleandele

Så er Vestegnens Vedvarende Elselskab stiftet. Det skete ved en stiftende generalforsamling i Miljø- og Energicentret den 27.marts.

Den nye forening vil få travlt idet de nu skal i gang med at forhåndstegne potentielle folk fra lokalområdet der har interesse i at investere de 5000 kr som en andel er sat til, og som alt tyder på vil give en god forrentning samtidig med at det understøtter den vedvarende energi.

Der vil være tale om et anlæg der max. kan rumme et 400 kWp-solcelle-produktion, der anslået vil kunne dække 70-80 husstandes elforbrug.

Det er på nuværende tidspunkt ikke klarlagt hvor de mange solceller skal placeres. Udgangspunktet er at det skal placeres på taget af en større samlet bebyggelse eller på en erhvervsbygning i Høje-Taastrup.

Initiativtagerne Mads Peter Schreiber og Johannes Thulesen kom begge i bestyrelsen med sidstnævnte som formand og Schreiber som kasserer. Derudover består bestyrelsen af Terje Bekkemellem der er IT-ansvarlig og Knud Hamfeldt indgår som suppleant.

– Med et solcellelaug giver man de mange mennesker som ikke selv kan etablere solceller på deres eget hus en chance for at være med, og det opfatter vi som en god ting, siger Johannes Thulesen der selv har solceller på sin ejendom i Reerslev.  Her har han rigtig gode erfaringer med solceller, der producerer mere end han var blevet lovet.

I den nye forening håber de at solceller kan blive en folkesag og satser på de næste par måneder at sælge ca. 200 forhåndstegninger hvor man reserverer en andel på ½  kWp. Man kan maksimalt reservere 20 andele pr. person. Det koster 100 kr at reservere en andel. Det sker via foreningens hjemmeside www.vve.dk.

På billedet ses fra venstre Knud Hamfeldt, Johannes Thulesen, Mads Peter Schreiber og Terje Bekkemellem