Lad os høre den lavfrekvente støj!

“Nu har jeg efterhånden hørt så meget om hvordan lavfrekvent støj skræmmer folk fra at have kæmpemøller i oplandet. Jeg har endnu ikke mødt en eneste der selv har fortalt om det helvede det skulle være at leve 600 meter fra en kæmpemølle.

Findes der en borger i Dagbladets opland der må leve med den lavfrekvente vindmøllestøj og som godt vil lade andre komme og lytte til den, vil jeg gerne stå for at arrangere en udflugt så andre kan komme og med egne ører registrere lydhelvedet.”

Ring til 43 30 42 00 og vi laver en aftale om besøg.

Knud Anker Iversen

Miljø- og Energicentret

Læserbrev bragt i Roskilde Dagblad den 2. september 2013

5.9.: Boye Jensen (indehaver af Lammefjordens Stauder og formand for organsiatationen ”Nabo til kæmpevindmøller”) reagerede.

Han siger:

Det er ikke den hørbare swish swish lyd der er det store problem. Det er infralyden og den lavfrekvente lyd som ikke kan høres men som skaber vibrationer og uro i kroppen som mærkes især når man ligger ned/sover  som vingernes svingninger sætter i brystet og de fysiske virkninger det har. For at registrere det skal du være i nærheden af vindmøllen i 14 dage.  Jeg og min familie har måttet flytte fra planteskolen pga. disse vibrationer. Jeg har i min virksomhed otte kvindelige medarbejdere, der arbejder i en afstand på 400-700 meter fra vindmøllen, der er 128 meter høj. Alle har de registreret kraftige ændringer i deres menustrationsmønster (konstante blødninger). Der er tale om en langtidsstress som ikke er tilstrækkeligt undersøgt.

Det bør afdækkes i hvilken afstand de lavfrekvente vibrationer virker. Det undersøges i Sverige og indtil da bør der ikke opsættes kæmpevindmøller på land.

Alle aspekter skal med. Det er vores udgangspunkt i MEC.