KOMPOSTNYT 2 – SEPT. 2013

Nedenfor kan du læse Kompostnyt nr. 2. Nyhedshilsenen til borgere, der har en kompostbeholder udleveret fra Høje-Taastrup kommune.

God fornøjelse med læsningen.

Åbent hus hos Pometet på Agrovej 1 i Taastrup

Inspirationsdag på det økologiske gartneri

Flere bier i haven

Svampeudflugt

Komposten ud hvornår?

Æblemost er bedre end rådne æbler

Omlægning af haven til øget selvforsyning

Foderliste til komposten

Kompostorme

Reservedele til komposten

Hyppigst forekommende spørgsmål

Bruges komposten ikke mere?

 

Åbent hus hos Pometet på Agrovej 1 i Taastrup

Det er søndag den 29. september kl. 10-16 der er åbent hus i Nordeuropas største samling af frugttræer.

September er højsæson for mange frugtsorter og i Pometet er der ca. 800 æbler, 110 blommer, 30 hyld, 30 hasselnødder, 20 valnødder, 75 vindruer og 40 sorter af spisedruer, som er modne på denne tid.

 

Der vil blive guidede rundvisninger, man kan lære om podning, se udstilling om æblesorter, købe æbler, most og honning, hygge sig i cafeen til æblekage osv.

Læs nærmere på  http://www.pometet.life.ku.dk/~/media/GF/Pometet/AabentHus/program%202013.ashx

 

Inspirationsdag på det økologiske gartneri den 29. september

Søndag den 29. september er der også åbent hus i Det økologiske Gartneri på Snubbekorsvej 18 (på vejen til pometet). Det sker i tidsrummet  kl. 11.00 – 13.00.

Arrangementet hænger sammen med at Grennessminde ønsker på arealet omkring gartneriet at etablere en sti, hvor man – udover at kunne se stedets væksthuse og frilandsgartneri også vil kunne få mulighed for at være aktiv i naturen. Det kan være ved naturlegeplads, bænke, naturtræningsredskaber, tovværk m.v.  Etableringen af stien tænkes at ske i tilknytning til Snubbekorsskoven, der er nabo og som skal etableres fra næste 2014.

For at sikre at Taastrupborgere er med på råd inviterer de til  åbent arrangement hvor alle får mulighed for at se områderne, der ønskes inddrages til offentlighedens brug .

Arrangementet starter på Caféen med velkomst og oversigtsmæssig præsentation af området og de foreløbige ideer. Derefter vil der være guidet rundtur på arealet hvor man undervejs vil kunne komme med sine ideer til, hvad der kunne indgå af aktive elementer når man går turen rundt.  Èn ting ligger dog fast.  Stien skal også kunne benyttes også af kørestolsbrugere.

Efter rundvisningen er der opsamling af ideerne over en kop kaffe i cafeen.

– Vi glæder os meget til at inddrage Taastrupborgerne i hvordan Grennessmindes grønne områder som nabo til den kommende Snubbekorsskov kan gøres mere brugbare. Vi har et skønt område som vi rigtig gerne vil dele med flere, fastslår direktøren på Grennessminde, Hanne Danielsen, der vil deltage i arrangementet.

Det vil i øvrigt være sidste gang i denne sæson, der er åbent for offentligheden på Grennessminde – næste gang der åbnes er til julemarked i december måned.

Cafeeen holder åbent fra kl. 10 til 15.

Arrangementet foregår samme dag som arrangementet på Pometet, men det kan netop ses som en fordel idet begge steder ligger langs Snubbekorsvej og man således vil kunne nå begge steder samme dag,

 

Flere bier i haven

Bilauget i Høje-Taastrup og omegn har nu eksisteret i over 10 år. Fra at være en stabil kreds på 19-20 medlemmer har de i de seneste par år oplevet en markant fremgang, så de i dag er ca. 30 medlemmer.

Der er ingen tvivl om at den øgede interesse hænger sammen med at de har etableret en skolebigård ved Øtoftegårdsvej. På skolebigården tilbydes nye medlemmer at deltage i en  mentor-ordning. Det har gjort at folk, som var interesserede men usikre, trygge – så de godt har turdet kaste sig ud i biavlens charmerende og nyttige kunst.

På bigården får man mulighed for – med en erfaren biavler – at prøve alt det hele af fra start til høst.

Kurserne starter til foråret, men det er klogt allerede nu at reservere en plads, da der kun er plads til 6 kursister i en sæson.

Formanden Henrik Jensen fortæller at den nu overståede sæson har været særdeles god. Der er høstet ca. 30 kg honning pr. stade.

Udover al den gode honning er der dog den ikke uvæsentlige ”bi-effekt” at de skønne insekter sørger for dejlig megen bestøvning i haverne.

Den lokale biavlerforening har i øvrigt også fokus på den kommende generation, idet de tilbyder skolernes 0. klasse at tegne medlemskab og få lov at besøge bigården  tre gange incl undervisning og hygge. Man kan læse mere om det gode lokale initiativ på www.bilaug.dk.

 

Svampeudflugt

Lørdag den 26. oktober kl. 14.00-16.00 arrangerer den lokale Naturfredningsforening til en svampetur i Vestskoven. Mødestedet er Kroppedal Museum, Kroppedal alle 3. Deltagelse er gratis – også for ikke-medlemmer.

 

Komposten ud – hvornår ?

Når man udbringer kompost om efteråret, er der stor risiko for, at næringsstofferne udvaskes af regnen i løbet af vinteren. Helt omsat kompost bør kun udbringes om foråret, mens kun halvt omsat kompost kan lægges ud som en del af vinterdækket i efteråret.

 

Se også: http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/kompostfremstilling/844.html

 

Æblemost er bedre end rådne æbler

Det er fortsat muligt at reservere en mostpresse i Miljø- og EnergiCentret. Det koster 75 kr pr. døgn. 200 kr i depositum. man kan reservere den ved at ringe på 43 30 42 00 og spørge efter Heidi.

Læs mere om mostpresseri og mosteri her http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/hoest_og_opbevaring/425.html

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener.

Fra haven:

Alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

Kompostorme

Synes du at komposteringen foregår for langsomt kan kompostorme være fremmende for processen. I Miljø- og EnergiCentret, Høje Taastrup Boulevard 54 vil man kunne købe en portion kompostorme for 25 kr. Når det for alvor bliver koldt tilrådes det dog at holde igen. Vent så med at tilsætte kompostormene til foråret.

Reservedele til komposten

Fluenet kr. 30

Sold i forskellige størrelser kr. 100-300

Kompostbeholderside med låg kr. 175

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg kr. 50

Skydelåg i siden kr. 60

Dobbeltstativer til kildesortering kr. 50

Spand til organisk affald  kr. 20

Stativ til affaldsspand kr. 50

Ikke kompost det hele

Mosegrisefælde (depositum 100) kr. 0

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 50

Foderbrætter med fod kr. 250

Foderbrætter uden fod    kr. 150

4 skræmmefugle kr. 89

Stativ til haveaffaldet kr. 100

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

 

Hyppigst forekommende spørgsmål

Vi får i MEC forskellige spørgsmål der vedrører komposten. Dem har vi lagt på vores hjemmeside sammen med svarene.

Læs her: http://mec-ht.dk/category/kompost/ofte-stillede-sporgsmal/

Bruges komposten ikke mere

Hvis du har en kompostbeholder som du ikke længere benytter så  er der to muligheder:

1) Bed om hjælp og så kommer komposthjælpen cyklende og søger at hjælpe

2) Kaste håndklædet i ringen og opgive.

Uanset det er det ene eller det andet så kontakt Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller på mail kompost@mec-ht.dk.