Program for Klima- og Energinetværksmøde den 24. oktober 2013

Hermed programmet for Klima- og Energinetværksmødet  torsdag den 24. oktober kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset, Lokale B205, Bygaden 2.

 

Kl. 17.00: Velkomst og præsentation af deltagerne v/ Knud A. Iversen

 

Kl. 17.10: Præsentation af Energimoderniseringsguide for boligselskaber v/ Steen Olesen, klimakonsulent HTK

 

Kl. 17.30: Fra Ide til Projekt. KAB-bebyggelsen Engvadgaard i Fløng. v/ Jesper Birn Lindebjerg KAB

 

Kl. 18.00-18.10: Strække ben/ryge pause

 

Kl. 18.10: Konkrete erfaringer med et grønt netværk for ejendomsfunktionærer v/ Tommy Kirk, Nørreholmen.

 

Kl. 18.25: Præsentation af Klimapartnerskabsaftale mellem kommunen og en boligafdeling når det gælder klima og energi – samt drøftelse heraf. v/ Steen Olesen, klimakonsulent HTK

 

Kl. 18.45: Opsummering og konklusion

 

Kl. 19.00: Slut

 

Arrangementet retter sig om såvel ansatte som beboervalgte i samlede ejer- som lejerbebyggelser i Høje-Taastrup. Vi har en forventning om at der efterfølgende kan blive lavet gensidige aftaler omkring energibesparelsesforanstaltninger således at Høje-Taastrup kommune hjælper boligafdelinger med energibesparelser mod at de forpligter sig til at dæmpe energiforbruget.

 

Af hensyn til traktement og plads vil vi gerne have tilmelding forinden. Det sker ved at sende mail til mec@mec-ht.dk senest den 21. oktober.