KOMPOSTNYT – 1- 2014

Hermed årets første kompostnyt. Læs nærmere :

Tid til at hente kompost

Åbent hus på Naturplanteskolen

Høns i Haven – stadig populært

Høns på prøve

Mød hønseeksperter

Få en anden til at passe haven

Orme til komposten

Foderliste til komposten

Står komposten bare og står

Brug for komposthjælp

Reservedele til komposten

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Links til kompost og haverelevante hjemmesider

Næste kompostnyt

Slut eller ændret med kompostnyt

 

Tid til at hente kompost

Fra og med lørdag den 5. april  til og med søndag den 18. maj vil man kunne hente gratis kompostmuld på genbrugspladsen på Lervangen 3 i Taastrup.

Et par poser eller sække er alt, hvad man behøver, hvis haven trænger til ny næring inden planternes vækst for alvor går i gang. Da det er stærk basisk vil det være klogt at blande det med almindelig jord for at undgå at det svider frøene.

”Jordfrisk” er kompostmuld blandt andet lavet af det haveaffald, der kommer ind på genbrugsstationerne og via indsamlinger af haveaffald i kommunerne. Komposten er behandlet på en måde, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø. Produktet har også miljømærket Blomsten, som betyder, at det overholder EU’s miljømærkekriterier for jordforbedringsmidler, hvilket giver en række miljøfordele.

Åbent hus på Naturplanteskolen

Naturplanteskolen, der ligger på Stærkendevej 177 ved Reerslev har lørdag den 12. april kl. 12.00 – 17.00  et større arrangement der retter sig mod havefolk.

Her vil der bl.a. blive fokuseret på komposten, mulighed for at bytte planter, købe spiselige flerårige planter ligesom der vil være musik og bål.

Man opfordres til at medtage køkkenaffald til kompostbunken, planteoverskud fra haven, Brugte potter og andre haveting du kan undvære og sjove ting at plante i. Man kan læse mere på www.naturplanteskolen.dk .

Høns i haven – stadig populært

Der er stadig flere der viser interesse for at kombinere komposten med hønsehold. Det er en genial måde at sikre maksimalt gødningsudbytte i haven. Alle madrester og grøntaffald fra køkkenet – dog ikke kød – samles i en spand og leveres så ud til hønsene. De sørger så for at levere et rigtig godt gødningsprodukt, som man samler ind med passende mellemrum. Det kan så samles og blandes i kompostbeholderen og således berige den og gøre den stærkere til at sprede ud i haven.

Udover at høns leverer god gødning og friske æg, er de også gode medarbejdere i haven. De kan sættes ”på græs” i hele haven og således jagte utøj og ukrudt og understøtte bestræbelserne på at undgå gift i haven.

Høns på prøve

Det er stadig populært at prøve det transportable hønsehus (hønsefræseren) før man kaster sig ud i at investere i et hønsehus og hønsegård. Det koster 250 kr pr. måned at leje hønsefræseren med to høner inkluderet. Økologisk tørfoder koster 100 kr.

Ønsker man at reservere eller bare høre nærmere, skal man kontakte Heidi Ammitzbøll på tlf. 43 30 42 00 eller på mail heidi@mec-ht.dk.

Mød hønseeksperter

Lørdag den 3. maj kl. 11.00 – 13.00 vil der være mulighed for at træffe et par hønseentusiaster og hilse på deres høns og se en hønsefræser i brug.

Det sker ved Miljø- og Energicentret, Høje Taastrup Boulevard 54.

Få en anden til at passe haven

Hvis haven forekommer for uoverskuelig at passe, er der nu mulighed for at man kan få en anden til at passe den, mod at vedkommende får udbyttet (eller hovedparten) af det, der høstes i haven.  Miljø- og Energicentret har etableret en link-ordning således, at haveejere med jord i overskud kan sættes i forbindelse med en lokal borger uden have, men med havelyster.  Har man mod på/behov for at en anden passer dele af haven kan der muligvis opnås kontakt via Miljø- og Energicentret.  Skriv til mec@mec-ht.dk. Med angivelse af adresse, havestørrelse, ønsker for haven, så sørger vi at finde det rigtige match.

Fødevarefællessskab

Der er etablereret et lokalt fødevarefællesskab, der omfatter Hedehusene og Taastrup. Her vil man som borger kunne erhverve lokalt producerede økologiske grøntsager til en overkommelig pris, som kan gøres endnu mindre hvis man er indstillet på selv at yde en begrænset arbejdsindsats. Hør nærmere ved at kontakte hoff.formand@yahoo.dk eller ved at ringe til Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00.

Orme til komposten

Synes man det går for langsomt med omsætningen i komposten, kan kompostorme være en god ide. I forbindelse med Farmers Market den 26. april og 24. maj kl. 10-14, vil der være mulighed for at købe en portion kompostorme til 25 kr. Farmers Market holdes på Domhuspladsen på Taastrup Hovedgade – foran biblioteket.

Derudover sælges de fra Miljø- og EnergiCentret på Høje Taastrup Boulevard 54.

De hyppigst forekommende spørgsmål

Vi har – på vores hjemmeside – en oversigt over de hyppigst forekommende spørgsmål ang. komposten. Man kan linke videre herfra http://mec-ht.dk/ofte-stillede-sporgsmal/  

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener.

Fra haven:

– alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

– græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

 

Står komposten bare og står

Hvis du må konstatere at kompostbeholderen bare står i haven og samler spindelvæv vil vi meget gerne vide det. Der står andre på venteliste for at overtage den. Beholderen skal være rengjort ved aflevering. Ring tlf. 43 30 42 00 eller send en mail kompost@mec-ht.dk

Brug for komposthjælp

Det er muligt at få hjælp i MEC hvis kompostprocessen driller. I første omgang ved at ringe og spørge til råds. Er det ikke nok, kan det lade sig gøre at få bistand hjemme i haven. Ring på tlf. 43 30 42 00 og spørg om hjælp.

 

 

 

Reservedele til komposten

Kan købes i Miljø- og EnergiCentret

Fluenet kr. 30

Sold i forskellige størrelser kr. 100-300

Kompostbeholderside med låg kr. 175

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg     kr. 50

Skydelåg i siden kr. 60

Spand til organisk affald          kr. 20

Stativ til affaldsspand kr. 50

Ikke kompost det hele

Mosegrisefælde (depositum 100) kr. 0

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 60

Foderbrætter med fod kr. 250

Foderbrætter uden fod          kr. 150

4 skræmmefugle kr. 89

Stativ til haveaffaldet kr. 100

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

 

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Høje-Taastrup Bilaug.  Henrik Jensen .  henrik-lis@webspeed.dk. Læs www. bilaug.dk

Høje-Taastrup Fælleshave (ved Grennessminde, Snubbekorvej 18). Kontakt Inger Marie Steenberg imoso@stofanet.dk tlf. 45838826.

Fjerkræforeningen for Roskilde/Sjælland Leif Mikkelsen tlf. 57 57 32 39/61 39 02 39.

Selvforsynerklubben for Høje-Taastrup og omegn.  Bent Vestergård tlf. 43 99 72 00. 

Naturplanteskolen. Forening der hjælper havejere bl. a. ved at introducere spiselige flerårige planter. Læs nærmere på www.naturplanteskolen.dk.

 

Danmarks Naturfredningsforening.  Carsten Vestergaard, tlf. 43 52 80 85. www.dn.dk

Kogræsserforeninger: Kogræsserselskabet i Sengeløse. Erik Wildenradt tlf. 43 52 91 17 /26 21 60 25

St. Vejle å. Kontakt Jørgen Hansen tlf. 28 93 72 51. Læs også www.kograes.dk.

 

Links til kompost og haverelevante hjemmesider

www.havenyt.dk

http://www.bolius.dk/alt-om/have-planter-og-traeer/artikel/kompost/

http://www.plante-doktor.dk/kompost.htm

www.deljorden.dk

www.altomhaven.com

Næste kompostnyt

Næste kompostnyt udkommer i sidste del af september.

Slut eller ændret med kompostnyt

Ønsker du ikke at modtage Kompostnyhederne skal du sende en mail til kompost@mec-ht.dk. Det er samme mailadresse, der skal bruges, hvis du skifter adresse og/eller mailadresse.