Ressourceplan nu behandlet

Inden udgangen af 2018 skal kommunens genbrugsprocent for husholdningsaffald hæves til det dobbelte. Det kræver en dramatisk stor indsats, især fordi byrådet har besluttet at man ikke skal gøre noget ved det organiske affald.

Byrådet havde i oktober kommunen affaldsplan til endelig vedtagelse.

Agendarådet havde – i samarbejde med Miljø– og EnergiCentrets bestyrelse – lavet en indsigelse.

Den tog byrådet pænt imod og besluttede at der ikke er noget i vores indsigelse der strider imod intentionerne i planen: mere genbrug – mindre affald.

Det fremgår også at Høje-Taastrup sammenlignet med de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland ligger i den tunge ende for hvad angår genbrug. Genbruget for husholdningsaffald er på 23.5 % og skal i 2018 nå op på 50%. Altså over dobbelt så meget genbrug inden for 4 år. En imponerende kraftanstrengelse, der skal til. Specielt når byrådet samtidig har besluttet at Høje-Taastrup – modsat alle andre kommuner – ikke skal i gang med at frasortere det organiske affald i haveboliger. Det organiske affald udgør 40% af affaldsmængden i husholdningsaffaldet.

Hvad gør vi?

Det er endnu ikke lykkedes os at få en forklaring på hvordan kommunens embedsmænd foreslår den nød skal knækkes.

Vi tilbyder dog i MEC godt at ville gøre en indsats i forhold til det organiske affald hvor der stadig i perioden kan påbegyndes frasortering – nemlig i etageboliger og hos erhverv med storkøkkener og kantiner. Her tilbyder vi at foretage en kortlægning af hvad de i dag gør af madrester og anden organisk affald – og foreslå løsninger.

Vi får dog næppe en rolle I forhold til storkøkkener og kantiner, da de i kommunen selv vurderer at have kapacitet til at foretage denne kortlægning.

Hvorvidt vi har en rolle i forhold til samlede bebyggelser ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Sammenligning kommuner

Affaldsindsigelse-rettet