NOGEN ER BEDRE TIL AT SORTERE END ANDRE

Der er stor forskel på hvor gode beboerne i de forskellige samlede bebyggelser er til at sortere deres affald. Grønt Boligforum, der holder til i Miljø- og Energicentret, har lavet en oversigt over dagrenovationen. Det affald der bliver tilbage når der er sorteret papir, pap, metal og glas fra.

Næste år stiger prisen på afhentningen af affald generelt, men prisen for de genanvendelige fraktioner falder, da man kan få mere for salg af pap, papir, glas og metal.

– Det er  således en ekstra god grund til at få gjort noget mere ved sorteringen, som de siger i Miljø- og EnergiCentret. De inviterer i løbet af det nye år boligfolkene til inspirationsmøde netop om hvad kan gøre for at få sorteret mere fra.

Oversigten viser hvad de forskellige boligafdelinger til tilmeldt med af dagrenovation. Gadehavegaard viser dog et lavere tal end deres reelle mængde, idet en stor del af deres affald presses sammen i en komprimator og således afregnes pr. kg. Essexpark har et suge-system som gør at prisen for affaldsafhentningen er større end der ellers fremgår.

Affald 2014