KARTOFFELSKRÆLLERNE I ETAGEBOLIGERNE

Hvad skal der blive af affaldet der indsamles i de samlede bebyggelser?

Det er temaet for et møde som Grønt Boligforum holder sammen med Høje-Taastrup kommune torsdag den 19. marts  kl. 17-19.

Baggrunden for mødet er kommunens affaldsplan der arbejder hen mod at der skal ske en fordobling af de affaldsmængder der skal sorteres. I den forbindelse åbner den op for en række spørgsmål i de samlede bebyggelser – etage og rækkehuse. Nogle af dem forsøger mødet at afklare.

Mødet vil først og fremmest fokusere på hvad der skal ske med det organiske køkkenaffald, og hvad udfordringerne er her.

Til det formål har vi inviteret tre kompetente oplægsholdere:

Affaldskonsulent Thomas Jørgensen vil fortælle om sine erfaringer i Rødovre med at få beboere i etageboliger til at frasortere specielt det organiske køkkenaffald. Her er ikke tale om nogen solstrålehistorie, men om benhårde erfaringer som forhåbentlig kan nyttiggøres i Høje-Taastrup.

Direktør Christian Christensen fra Solum-gruppen vil fortælle om hvad der sker med det organiske affald, når hans virksomhed modtager det.

Endelig vil Sussi Jørgensen fra kommunens driftby fortælle om de muligheder som samlede boligafdelinger har for at komme ind i kampen for at få mere genbrug. Hun vil bl.a. komme ind på erfaringerne fra Taastrup Have med udsortering af plast, metal og batterier, og i det hele taget vur­dere muligheden for øget sortering i samlede boligafdelinger.

Tilmelding skal ske til mec@mec-ht.dk. eller på tlf. 43 30 42 00.

underjordiske containere

 

Skal vi se flere nedgravede affaldscontainere i de samlede bebyggelser når de skal frasortere køkkenaffaldet? Det vil blive berørt på et møde den 19. marts.