Kommentar: Biogas her og der

I Miljø- og EnergiCentret undrer vi os over kommunens holdning til frasortering af organisk affald. Mens alle andre kommuner er i fuld gang med at planlægge og gennemføre frasortering til biogas og kompost, står Høje-Taastrup nølende på sidelinien.

En ting er at politikerne har besluttet at parcelhusene skal vente til 2019 med at sortere husholdningsaffaldet fra. Noget andet er at der tilsyneladende ikke heller ikke er planer for frasorteringen i samlede etageboliger eller hos erhvervsvirksomheder.

Helt grotesk bliver det når kommunen samtidig kan føre sig frem som foregangskommune på biogasdreven transport, idet Transportcentret fra årsskiftet åbner op for at virksomheder – i første omgang Carlsberg – kan fylde biogas på tanken. Altså biogas der har sin rod alle mulige andre steder end hjemkommunen.

Er der nogen fornuftig forklaring på kommunens dispositioner.

Mads Peter Schreiber                                                                                                                                             Formand