Husholdningsaffaldet og fosfaterne

16 mennesker der alle har tilknytning til de samlede bebyggelser i Høje-Taastrup kommune var den 5. maj på besøg på Biovækst-anlægget i Audebo ved Holbæk. 

Direktør Christian Christensen tog imod og fortalte om den proces som husholdningsaffaldet kommer igennem, før det kommer ud i den anden ende som nyttig gødning som landmændene er voldsomt interesserede i (der er tre års ventetid fra landmænd på at kunne komme i betragtning til at modtage kompostmateriale fra Biovækst).

Komposten indeholder de livsvigtige fosfater som er en helt central byggesten i vores fødevarer og som er ved at slippe op. Seneste opgørelse siger, at der er rene fosfater tilbage til dækning af det estimerede fødevarebehov 11 år frem. Derefter skal der gang i det mere utilgængelige fosfater, som det vil kræve meget energi og forurening at udvinde.

Udover at der kommer nyttige næringsstoffer i cirkulation udvikles der også biogas som først og fremmest kan bruges i transportsektoren til store køretøjer, men der er også mulighed for at det – efter en bearbejdning – kan kobles på naturgasnettet.

Anlægget skal nu udvides og stordriftsfordelene gør at håndteringen kan konkurrere med hvad det koster at brænde affaldet. Det store anlæg der skal håndtere husholdningsaffald fra en række flere kommuner der nu kommer i gang med en øget sortering. Det forventes at være færdigt i 2017.

“Vi lægger meget vægt på at vores anlæg er robust”, understregede Christian Christensen. Om der så pludselig lå en halv folkevogn i det affald vi får ind, så sætter det ikke processen i stå.” På anlægget kalkulerer man med en fejlsortering på helt op til 30%.

Gæsterne følte sig godt informerede, og gav højlydt udtryk for manglende forståelse for at hjemkommunen endnu ikke har sat initiativer i gang for at få fat på de vigtige råstoffer der gennem sig i husholdningsaffaldet.

Nedenstående fotos er taget af Henning Wismann.

DSCN1675 DSCN1679 DSCN1687