Vedtægter ændret lidt

Mandag den 19. oktober havde vi ekstraordinær generalforsamling begrundet i et akut behov for ændring i vores vedtægter.

De otte fremmødte besluttede flg. tilføjelse til foreningens paragraf 11:

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for foreningens drift, dog således at en række opgaver kan delegeres ud til kredse udenfor bestyrelsen.  Foreningen tegnes af formanden (eller i hans fravær af kassereren), samt et andet bestyrelsesmedlem i fællesskab.

Forslag til tilføjelse: Håndtering af netbank overlader bestyrelsen til foreningens daglige ledelse. De står direkte til ansvar overfor bestyrelsen.

Når vedtægtsændringen var nødvendig hænger det sammen med at vi har suppleret vores bankforbindelse Merkur med Arbejdernes Landsbank. Det har vi gjort fordi det har været den eneste måde hvorpå vi har kunnet håndtere de forholdsvis mange kontanter vi får.

For at sikre overførslen herfra til Merkur-bank er vi nød til at få foretaget en vedtægtsændring, som sikrer at vores bogholder Pia Gade via netbank kan flytte pengene. I de nuværende vedtægter er det to fra bestyrelsen der skal foretage denne overførsel.