MED FOKUS PÅ ”GULDET”

Et nyt samarbejde mellem genanvendelsesvirksomheden DanWEEE i Hedehusene og skolevæsnet i Høje-Taastrup blev besejlet den 21. oktober, idet den første klasse var på besøg på virksomheden.

Der var tale om 8b fra Charlotteskolen hvor eleverne fik mulighed for at komme tæt på en virksomhed, der er aldeles relevant for dem. Direktør Brian Clemmensen bød velkommen og viste rundt og gav eleverne mulighed for at se hvordan computere, TV og al mulig anden elektronik bliver skilt ad.

Rundvisningen sluttede med at eleverne fik mulighed for selv at skille et TV, en mobiltelefon eller en computer ad og lede efter det ”guld” som Clemmensen fortalte, at de lever af. DanWEEE har 80 % af det danske marked for elektronik-oparbejdning hvor medarbejderne sørger for at det opdeles i 65 forskellige fraktioner som – når de er rene nok – repræsenterer en god værdi på råvaremarkedet.

Eleverne gik med begejstring til opgaven med at dele elektronikkken i forskellige fraktioner og var meget optaget af, hvor høj den værdi de enkelte dele har. ikke mindst printkortene indeholder værdifulde metaller.

Besøget giver, ifølge lærerne Michael Blem Clausen og Martin Bjørnholt Olsen, anledning til opfølgende og relevant undervisning i klassen. Ingen er i tvivl om at eleverne efterfølgende vil have større respekt for at elektroniske produkter skal passes godt på. De har værdifuldt ”guld” i sig.

Samarbejdet mellem skolevæsnet og DanWEEE indgår i et generelt samarbejde mellem interesserede erhvervsvirksomheder og kommunens skolevæsen, hvor erhvervsfolk viser forståelse for at fremtiden skal sikres ved at de kommende generationer skal have kendskab til hvad der sker i erhvervslivet.

DanWEEE indgår derudover i Grøn Generation-samarbejdet der har et særligt fokus på at elever skal have en energi- og ressourcebevidshed – og at det bedst opnås når man har haft ressourcerne i fingrene. I dette samarbejde indgår også Vestforbrændings Skoletjeneste, der hjælper med opfølgende undervisnings­materialer.

Det er aftalt med DanWEEE at de vil have kapacitet til to besøg på samme dag en gang om måneden i resten af skoleåret af elever fra 7.-9. klasse. Der er mulighed for at interesserede klasser vil kunne reservere et besøg incl. undervisningsmateriale. Det sker via Miljø- og EnergiCentret på mec@mec-ht.dk.

Sikkerheden skal være i orden. Derfor udrustedes eleverne med veste, sikkerhedsbriller og handsker
Sikkerheden skal være i orden. Derfor udrustedes eleverne med veste, sikkerhedsbriller og handsker
Så starter rundvisningen efter en kort introduktion
Så starter rundvisningen efter en kort introduktion
30% af de computere de får fungerer fuldt, men er kasseret fordi der er kommet nyere modeller.
30% af de computere de får fungerer fuldt, men er kasseret fordi der er kommet nyere modeller.
Så gælder det om at finde guldet.
Så gælder det om at finde guldet.
Der blev gået godt og koncentreret til den.
Der blev gået godt og koncentreret til den.
Der blev også lejlighed til at høre en af medarbejderne om hvad det er de sorterer ud fra computerne.
Der blev også lejlighed til at høre en af medarbejderne om hvad det er de sorterer ud fra computerne.
Eleverne måtte nøjes med at sortere i fire fraktioner.
Eleverne måtte nøjes med at sortere i fire fraktioner.
Der blev afslutningsvis mulighed for at få noget af "guldet" i fingrene.
Der blev afslutningsvis mulighed for at få noget af “guldet” i fingrene.