Omstilling med engagement

Hvem skal eje Danmarks energiforsyning? Private selskaber og investorer eller lokalsamfundene, der hvor energiproduktionen foregår.
Efterhånden som den store omstillling til vedvarende energi tager fart, skal der findes plads til mange, nye energianlæg rundt om i Danmark. Og det kan skabe konflikter. Specielt placering af nutidens meget store vindmøller skaber mange steder modstand, når man føler at de store selskaber eller private investorer kommer udefra og presser tingene ned over hovedet på en.
Men der er en anden måde at gøre tingene på. Indflydelse, demokratiske beslutninger og fælles lokalt ejerskab skaber et helt andet engagement i omstillingsprocessen.
Den nye film fra NOAH viser eksempler på, hvordan omstillingen til vedvarende
energi kan ske på lokalområdets præmisser. Filmen omtaler også nogle af de barrierer, der i dag besværliggør mulighederne for lokalt ejerskab til den vedvarende energi.
Filmen findes på YouTube på NOAHkanalen. Direkte link:
kortlink.dk/youtube/kdqb
På NOAHkanalen kan du også finde mange flere film om vedvarende energi og
andre aktuelle emner.