Optimistisk Miljø- og Energiforening

Så har Miljø-og EnergiCentret fået en ny bestyrelse. Det skete i forbindelse med foreningens ordinære genralforsamling den 30. marts.

Her kunne formanden Mads Peter Schrieber berette om en forening i vækst.

– Vi er nu 112 medlemmer – hvoraf hovedparten er lokale. Vi har 11 medarbejdere på vores reparationsværksted, hvoraf over halvdelen arbejder frivillig. De øvrige arbejder i fleksjobordninger. Vi har aldrig haft så stor et flow af folk, der kommer i vores lokaler på Høje Taastrup Boulevard 54. En stor del kommer fordi vi har en GLS- pakkeshop, men der kommer stadig rigtig mange henvendelser fra folk, der godt vil have os til at reparere deres ting.

Foreningen kom ud af 2015 med et lille overskud på 4170 kr, hvilket er markant bedre end tidligere år, hvor der var underskud.

Der var mange rosende ord fra formanden til de mange frivillige. Han var –  som Bodil Josephsen og Mogens Jørgensen –  på valg og blev genvalgt.

Generalforsamlingen blev dirigeret af Peter Bo Jørgensen. Da generalforsamlingen var overstået fortalte han om Masanga-hospitalet i Sierra Leone, hvor man er formand for den danske støtteforening. Foredraget tog udgangspunkt i det nu 10 årige samarbejde som Masanga.dk har haft med Miljø- og EnergiCentret omkring etablering og drift af hospitalet.

Årsrapporten kan læses her:  Årsrapport 2015

Referat fra generalforsamlingen kan læses her: regnskab 2016

Her ses bestyrelsen i Miljø- og EnergiCentret: Jens Klarskov Pedersen (supl.), Mads Peter Schreiber (fmd.), Johannes Thulesen (næstformand), Bjarne Bertelsen (nyvalgt suppleant), Mogens Jørgensen, Karsten Jacobsen, Bodil Josephsen, Martin Brøndsager og Ejner Stutemeyer (nyvalgt bestyrelsesmedlem). Ole Helding var fraværende.
Her ses bestyrelsen i Miljø- og EnergiCentret: Jens Klarskov Pedersen (supl.), Mads Peter Schreiber (fmd.), Johannes Thulesen (næstformand), Bjarne Bertelsen (nyvalgt suppleant), Mogens Jørgensen, Karsten Jacobsen, Bodil Josephsen, Martin Brøndsager og Ejner Stutemeyer (nyvalgt bestyrelsesmedlem).
Ole Helding var fraværende.

 

Peter Bo Jørgensen var dirigent og efterfølgende fortalte han om Masanga-hospitalet i Sierra Leone.

Peter Bo Jørgensen var dirigent og efterfølgende fortalte han om Masanga-hospitalet i Sierra Leone.