Flere spredere end samlere

Der er flere der spreder affald end der er folk der samler det. Sådan kunne man godt konkludere efter Danmarks Naturfredningsforenings store indsamlingsdag for skrald der foregik med udgangspunkt i fem forskellige lokationer i kommunen. Fra Medborgerhuset hvor 9 samlede, fra Miljø- og Energicentret hvor 5 heraf to børn samlede ind, I Hedehusene var de ikke færre end 13 indsamlere, i Fløng var der 3 og endelig var der 8 i Vridsløsemagle.

Ialt samlede de 410 kg skrald. Derudover en skraldet cykel, en afbrændt knallert og to sække med cement og ca. 250 dåser

Søndagen inden havde 18 indsamlere i Reerslev indsamlet 150 kg skrald.

Alt skraldet sørger Høje-Taastrup kommunes driftby for bliver afhentet og håndteret rigtigt.

Næste gang der samles skrald vil det være det lokale Ren By initiativ der står for det. Det sker  tirsdag den 17. maj kl. 17-18.30. Ønsker man at deltage eller høre nærmere kan det ske ved at kontakte Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller på mail mec@mec-ht.dk.

Blandt indsamlerne var Michael og Solveig sammen med deres børnebørn Maria og Frederikke.
Blandt indsamlerne var Michael og Solveig sammen med deres børnebørn Maria og Frederikke.
I Rosenagerkvarteret i Hedehusene var flere familier gået sammen om at få gjort rent i området.
I Rosenagerkvarteret i Hedehusene var flere familier gået sammen om at få gjort rent i området.

 

De seje indsamlere, der mødtes ved Medborgerhuset.
De seje indsamlere, der mødtes ved Medborgerhuset.