Årets høst: ca. 2 tons skidt

Knap to tons affald har den stadig større kreds af Ren By-aktive samlet i løbet af 2016. Det kunne de konstatere i forbindelse med deres traditionelle julefrokost den 3. december. En frokost der blev afholdt efter at hovedparten af deltagerne havde været på raid på arealer rundt omkring Høje Taastrup station. Det er en bevilling fra Danske Bank der sørger for at de frivillige får passende fortæring.

I alt ni gange har der været aktion forskellige steder rundt i kommunen.

Formålet med Ren By initiativet er at skærpe lokale borgeres opmærksomhed og således forebygge at de bare smider affaldet fra sig.

– Vores formål er ikke at være efter kommunalt ansatte medarbejdere, fastslår Knud Anker Iversen der i Miljø- og EnergiCentret koordinerer indsatsen. Vi rykker ud forskellige steder hver gang styret af hvor der er registreret meget affald. Vi er der for at signalere at det har konsekvenser når nogen smider affaldet i naturen.

I årets løb gør initiativet enkelte virksomheder opmærksom på at de har et ansvar for at holde rent omkring sig. I 2016 har Shell-tanken på Taastrup Hovedgade og Taastrup Stationscenter fået en venlig, men bestemt hilsen.

Nu holder de fleste ren by indsamlere pause indtil den store DN-affaldsindsamlingsdag søndag den  2.april. Der er dog enkelte der fortsætter hen over vinteren.

Ønsker man allerede nu at være med fra næste års sæson så skriv til mec@mec-ht.dk.

 Her ses hovedparten af deltagerne i Ren By-aktionerne i forbindelse med den årlige julefrokost. Affaldet der er samlet i oplandet til Høje Taastrup Station sørgede kommunens driftby efterfølgende for blev afhentet.
Her ses hovedparten af deltagerne i Ren By-aktionerne i forbindelse med den årlige julefrokost. Affaldet der er samlet i oplandet til Høje Taastrup Station sørgede kommunens driftby efterfølgende for blev afhentet.