FORMANDSSKIFTE HOS CYKLISTERNE

Cyklistforbundet, Vestegnen havde den 9. februar ordinær generalforsamling. 18 medlemmer var mødt.

Flere havde tidligere på dagen været og fået demonstreret og prøvet en elcykel.

Cyklistforbundet Vestegnen omfatter de fem kommuner Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje-Taastrup.

De sidste 8 år har det være Mogens Sørensen fra Vallensbæk der har været formand, men nu ønskede han at stoppe. Han fortsætter dog som menigt medlem af bestyrelsen.

Heldigivis har han det sidste år sørget for at få oplært sin afløser, nemlig Christina Saadbye fra Taastrup. Hun blev da også enstemmigt valgt og med applaus. Hun er 50 år og er en stor cykelentusiast. På mødet fortalte hun lidt om visioner for den lokale afdeling, der skal gå på to ben.

Den skal være med til at inspirere andre til at cykle ved at arrangere cykelture – gerne sammen med andre foreninger som Danmarks Naturfrednignsforening. I den forbindelse skal den lokale forening også bakke op omkring større kampagner som f.eks. cykel til Arbejde og Alle Børn Cykler.

For det andet skal foreningen også være cyklisternes talerør i forhold til at sikre de mest optimale forhold for cyklende trafikanter. Det kommunale valgår skal bruges i den forbindelse i de fem kommuner.

Udover Christina og Mogens består bestyrelsen af Arne jacobsen fra Ishøj, Torben Nielsen fra Albertslund. Der er ikke nogen fra Glostrup. Svend Grønlund fra Hedehusene stoppede efter flere års aktivt virke.

Ikke færre end fire supplenater blev valgt. Det er Natasja Carstens fra Ishøj, Finn Gustavsen og  og Vibeke Dinesen fra Albertslund og Knud Anker Iversen fra Høje-Taastrup.

Man kan læse mere om cyklistforbundet på www.dcf.dk.

den gamle og den nye formand.
den gamle og den nye formand.