AKTIONSUGE FOR BØRN MOD SKRALD

Den sidste uge i marts – der starter med mandag den 27. marts –  er den store skraldeuge for børn. Alle institutioner og skoler er af Danmarks Naturfredningsforening inviteret til at gøre en ekstra indsats for at få gjort forårsrent i naturen.  Der er nok at komme efter og man kan ikke udelukke at noget af skraldet stammer fra skolebørn.

Man kan nøjes med at bruge 1-2 timer på opgaven og således inddele området omkring skolen og så se hvor meget affald man kan få samlet på en time.

– Opgaven med at samle affald kan dog også give anledning til en række opfølgende initiativer, fastslår Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret hvor de hvert år – med Ren By initiativet – har meget fokus på affald i naturen.

Han fortsætter: ”Man kan se på hvilke ressourcer – metal, plast, pap, papir der er og afdække hvor mange af dem der ville kunne genanvendes hvis de var havnet det rigtige sted. Man kan på forhånd gå efter ting fra naturen der måske kan sorteres fra og bruges i kreativ undervisning til at lave skulpturer og kunstværker af. Det indsamlede affald vil også kunne være genstand for forskellige affaldslege. Her vil man kunne hente inspiration på www.dn.dk ligesom det også er her læreren eller pædagogen kan melde børnene til. ”

Søndagen efter den 2. april er der stor affaldsindsamlingsdag for de voksne – også i Høje-Taastrup.

Foto: DN
Foto: DN