”Tidslerne” breder sig

”Lægerne gav mig 3 måneder at leve i. Min prosteta-kræft var uhelbredelig. Jeg var i en terminal fase.” Der var ikke så meget at tage fejl af. Vognmand Peter Køpkes PSA-tal (tal der viser hvor aggressiv kræften er) viste 593. Er man kommer over 10 er man i en kritisk fase. Han var altså 60 gange over det acceptable.

Hospitalet kunne tilbyde livsforlængende kemo-terapi, men det sagde han nej til. Sådan fortæller en livskraftig og vital 70 årige vognmand fra Kolding, nu  ti år senere – inden har tager ud med sin lastbil.

Inden han tager afsted og når han kommer hjem består menuen af bl.a. hytteost og hørfrøolie.

Da han fik ”dødsdommen” besluttede han og konen at tage på en sidste ferierejse til Toscana i Italien og her møder de et menneske, der giver dem anvisninger på, hvordan Peter Køpke skulle få en højdosis C-vitamin-kur, hvor han får vitaminet i drop og efterfølgende få prostetaen varmebehandlet hyperthermi på privatklinik. Derefter skulle han gå i gang med den såkaldte ”Budwig kur” der bla. indbefatter hytteost eller skyr og hørfrø.

I dag er det ikke muligt at måle noget PSA overhovedet. Peter Køpke er altså – stik imod lægernes dom – stadig i live og lever godt.

Peter Køpkes historie er kun en ud af ganske mange historier som ulydige kræftpatienter i foreningen ”Tidslerne” kan fortælle. De har flere historier fra mennesker, som lægerne har opgivet, men som efterfølgende har valgt selv at tage ansvaret for deres helbredelse ved at gøre brug af den folkelige ekspertise, der findes langt væk fra de store hospitalers gange.

”Tidslerne” er et supplement til det meget snævre helbredelsesfelt som den traditionelle lægeverden opererer inden for – et kirurgisk indgreb, strålebehandling eller kemoterapi. Tidslerne er brobygger mellem det konventionelle og det komplementære (alternative) sundhedsvæsen.

I ”Tidslerne” oplever de en markant stigende interesse fra kræftramte, der vil håndtere kræften selv – og således gå stik imod de anbefalinger som lægerne og medicinalindustrien ellers kommer med. Noget tyder på at kræftproblemerne er vokset kræfteksperterne over hovedet. I 1970 var kræft anledning til hver 10. indlæggelse på sygehuset. I år 2000 var hver 3. tilfælde kræft. I 2 ud af 3 tilfælde var patienterne stadig syge eller døde fem år efter behandlingen. Tallene stammer fra USA, men tendensen er den samme i Danmark.

Lægerne har i deres uddannelse ikke fået indsigt i, at der kan være andre metoder til håndtering af kræft end operation, strålebehandling eller kemisk medicin. Dette til trods, har, ifølge kræftens bekæmpelse, 25% af patienterne været omkring alternativ behandling i forbindelse med deres sygdom – men de tør ikke fortælle det til deres læge. Kun de færreste læger har forståelse for at kræft kan forebygges og helbredes med hjælp fra naturens store skatkammer. Der er flere eksempler på læger, der nægter et hvert samarbejde når patienten har taget eget initiativ.

”Tidslerne” kan tværtimod berette om hvordan lægerne, i samspil med medicinindustrien, åbenlyst har modarbejdet alternative behandlere som har kunnet opvise positive resultater hos folk, der ellers var opgivet. Der er f.eks. læger, der nægter at måle PSA-tallet når patienten har taget selvstændigt initiativ og gerne vil afdække, hvorvidt den alternative behandling har haft effekt.

Uanset hvor mange konkrete eksempler, de er blevet præsenteret for, har lægerne og medicinindustrien ikke stillet sig tilfreds. ”Det er ikke tilstrækkeligt dokumenteret” er dommen hver gang folk har kunnet berette om helbredelser uden for hospitalsgangene.

Private klinikker er gennem historien blevet lukket og ”kvaksalvere” er blevet fængslet.  Der er stærke interesser i medicinindustrien, der ikke ser nogen god økonomi i at hjælpe mennesker til selv at være ansvarlig for deres sundhed – herunder at hjælpe til en ændret livsstil.

Den folkelige modstand og vilje er usvækket. Når vi har døden tæt inde på livet så sprudler kreativiteten og viljen til ikke at give op. Der er desværre mere end nogensinde et behov for ”tidsler” der kan fastholde eftertanken og fornuften i kræftbehandlingen.

Kilde: www.tidslerne.dk

Bragt i Sjællandske Medier 27. april 2017

Tidsel