CIRKULÆR ØKONOMI – EN VINDERSAG

Cirkulær økonomi er et begreb vi vil komme til at høre rigtig meget til. Vi lever i en tid hvor vi går fra den lineære økonomi til den cirkulære. Og hvad vil det sige? Lineær økonomi er den økonomi, der er baseret på at vi køber tingene, bruger tingene og kasserer tingene – og så har vi et affaldsproblem. I cirkulær økonomi sikrer vi at tingene – i stedet for at vi smider dem ud – så finder de ny anvendelse, i en ny form.

Vores miljøminister Esben Lunde Larsen har heldigvis blik for at her gemmer sig både et bedre miljø, gode arbejdspladser og gode eksportmuligheder. Derfor nedsatte han i 2016 et advisory board, der består af en række fremtrædende erhvervsfolk, som skulle komme med en lang række anbefalinger til hans videre arbejde. Anbefalingerne kom i starten af juni i år og blev taget godt imod – ikke blot af Lunde Larsen, men også erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Arbejdsgruppen-  med formand Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsberg, i spidsen -kom med ikke færre end 27 anbefalinger som – hvis de føres ud i livet – vil betyde dramatiske ændringer i den måde vi tænker produktion her i landet.  Der er lagt an til et paradigmeskifte. Et skifte der kræver at politikerne sætter handling bag opbakningen. De skal tage initiativer og de skal lovgive.

F.eks.:

Der skal laves cirkulære mærkningsordninger således at man som forbruger ved, når der er tale om et produkt der har cirkuleret, og ikke krævet nye ressourcer.

Deleøkonomien skal styrkes så man i større omfang kan udnytte virksomhedernes overskudskapacitet.  Der skal gennemføres pilotprojekter således at deleøkonomien i større omfang kommer ind under huden i de forskellige virksomheder.

Det offentlige skal gå i spidsen og sikre at indkøbene baserer sig på cirkulære produkter.

Der skal laves standardiserede bygnings- og produktpas som vil sikre, at viden om indholdet i bygningsmassen kan opretholdes og spores. Der skal altså meget mere styr på vores bygningsmasse både ved byggeri, renovering og nedbrydning.

Der skal laves en cirkulær investeringsfond til styrkelse af cirkulær produktion i små og mellemstore virksomheder.

Forbrugerne skal oplyses om produkters forventede levetid og tilgængeligheden af reservedele inden for udvalgte produktområder.  

Blot for at nævne nogle af overskrifterne i den 64 sider lange rapport.

Der er tale om en vindersag for fremadskuende og visionære politikere, for jorden er gødet. Såvel befolkningen generelt som en række virksomheder er helt bevidste om at de tider hvor vi bare kan bruge løs som om mængden af ressourcer var uendelig – er definitivt ovre. Vi har kun den samme klode.

Når hensynet til miljøet går hånd i hånd med at her er nye arbejdspladser at hente, her er nye eksportmuligheder og her er en god økonomi – så burde der ikke være nogen grund til at holde sig tilbage.

Nu skal politikerne have en god sommerferie, men så må tiden være inde. Her er alt at vinde og intet at tabe.

Foto: DAFOKA