Lokale samfund, der løfter sig op

I kølvandet på finanskrisen blev budgettet  i den engelske by Preston i Lancashire beskåret med ¼ del. Med stort besvær og adskillige afsavn lykkedes det byrådet at foretage besparelsen. Indsatsen blev ”belønnet” med yderligere krav om at de skulle spare 4.4 mio. pund (ca. 45 mio kr).

Dette blev anledning til at man i byrådet og i lokalsamfundet besluttede at lægge kursen om:  “Vi er nød til i større omfang at basere vores økonomi lokalt. Alt hvad vi overhovedet kan købe ind af varer og ydelser skal købes ind lokalt”, var meldingen. Så bliver skattegrundlaget styrket – dels fordi pengene kommer i lokal cirkulation og dels fordi der etableres flere lokale arbejdspladser. Som sagt – så gjort.

Undersøgelser har efterfølgende vist at det faktisk er lykkedes. Flere penge har fået mulighed for at virke i lokalsamfundet og lokale arbejdspladser, som ellers ville være forsvundet, er fastholdt – og nye er opstået.

Det afsløres, når byrådet sammenligner med andre kommuner der er i samme situation, men som ikke har truffet disse beslutninger. Ca. 50% af investeringer i lokalsamfundet forblev i den lokale økonomi.

Udover at styrke små og mellemstore lokale virksomheder, har de lokale investeringer været medvirkende til at der er etableret nye lokale kooperativer.

Tanken om at styrke den lokale økonomi er ikke ny. Heller ikke i EU, som ellers har været meget fokuseret på at alt har skullet i udbud. I 2014 kom der ændring i nogle EU-direktiver der skal skabe støre fleksibilitet, reducere bureaukratiet og inddrage sociale hensyn.

Det er netop den sociale værdi som byrådet har taget ind, når de har skullet sende opgaver i udbud. Før så man udelukkende på hvem der kunne levere det billigste tilbud.

Forud for at man i Preston lagde kursen om havde man haft inspirationsbesøg fra Cleveland i USA. Herfra havde man besøg af Ted Howard, der har stået i spidsen for omlægning af økonomien i et område der gik mere og mere i forfald. Jobs forsvandt, folk flygtede væk fra byen og der bredte sig en stigende pesssimisme.

Med hjælp fra de såkaldte ”Anker-virksomheder” (kommuner, boligforeninger,  hospitaler, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner o.l.) har man her haft held med at få øget den lokale økonomi – i kraft af lokal placering af investeringer. I den forbindelse er der etableret ”evergreen”  virksomheder som solenergi og vaskeri, som er ejet af medarbejderne.

Derudover han man styrket økonomien ved at etablere lokal bankvirksomhed, der har til formål at låne penge ud til de lokale initiativer. Investeringer som de store banker ikke turde kaste sig ud i.

– Vi der er lokale ved bedst hvad der er godt for vores samfund.  Vi har masser af menneskelige og materielle ressourcer og dem må vi basere os på, er udgangspunktet. Et udgangspunkt der har inspireret en række andre byer i USA og nu også i England.

Interessant er det i øvrigt at i et USA hvor parolen er ”America First” er inspirationen  spansk. Ideen er startet i den nordspanske by Mondragon, hvor over 100 lokale kooperativer i kølvandet på finanskrisen har rejst lokalsamfundet op til et niveau, der vækker opmærksomhed og beundring.

Hvem ved? Måske kunne de spanske, amerikanske og engelske lokalsamfundserfaringer inspirere danske lokalpolitikere her i forbindelse med en valgkamp?

 

Inspiration:  https://www.information.dk/udland/2017/08/fleste-lettere-ved-forestille-verdens-undergang-kapitalismens-endeligt 

James Harris er en af ejerne i Evergreens solcelle-kooperativ.