Åbent for salg i den økologiske jordbrugsfond

Frem til udgangen af november er der åbnet for aktiesalget i Danmarsk Økologiske Jordbrugsfonds datterselskab, Dansk Økojord A/S. Dermed kan alle interesserede nu gøre noget helt konkret for, at vi får endnu mere økologi i Danmark. Den kapital, der rejses, skal bruges til at købe landbrugsejendomme, som så lægges om til økologisk drift. Eller til at købe ejendomme, der er i fare for at glide tilbage til konventionel drift. Derefter bliver ejendommene bortforpagtet til dygtige unge landmænd.

Rigtig mange danskere er glade for økologi. Vi er verdensmestre i økologi her i landet. Vi skal bare kunne følge med, så der hele tiden er jord og landmænd nok til at dyrke gode økologiske fødevarer.

Jo flere danskere, der investerer, jo mere jord kan lægges om. Til glæde for natur, miljø, dyrevelfærd og de dygtige unge landmænd, der ikke kan komme i gang på deres egen gård. Og ikke mindst til glæde for alle os, der sætter pris på økologisk mad.

Hvorfor en økologisk jordbrugsfond?

Landbruget er tynget af kæmpe gæld og naturen er under pres. Biodiversiteten falder ude i det åbne land og mange af vores helt almindelige dyr og planter er truet, herunder bierne.

Kort sagt, så er der røde tal på bundlinjen for både natur og landbrug. Det kan vi sammen ændre.

I dag er meget af vores landbrugsjord klar til et generationsskifte. Unge landmænd kan ikke skaffe de penge, der skal til for at købe deres egen gård. Det kan fonden være med til at afhjælpe ved at forpagte ud til landmændene.

Derfor opfordrer vi til, at du investerer i en aktie. Og gerne sender opfordringen videre til alle i dit netværk, som du kunne tænke dig, var interesseret. Sidste frist for at tegne aktier er den 30. november i år.

Du er meget velkommen til at henvende dig til undertegnede på rl@dn.dk eller til fondens direktør, Kim Qvist, kim@jordbrugsfond.dk.

Du kan også læse mere på fondens hjemmeside: www.jordbrugsfond.dk