FORMANDSSKIFTE I DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

”jeg vil gerne være aktiv,  men jeg vil ikke være i front”. Sådan var meldingen fra formand gennem det sidste år, Irene Jepsen, forud for generalforsamlingen i Danmarks Naturfredningsforening (DN) den 30. oktober.Der var spænding til det sidste, men det lykkedes at finde en ny formand, idet Peter Saadbye lod sig overtale. Han er 55 år og kom ind i bestyrelsesarbejdet i 2004. Han arbejder til dagligt som kemiingeniør på Novo Nordisk. Udover engagementet i DN er han også formand for grundejerforeningen hvor han bor. I øvrigt er han gift med Christina Saadbye, der er formand for Cyklistforbundets lokale afdeling.

Irene Jepsen kunne i sin formandsberetning fortælle om et ganske aktivt år hvor afklaring og dialog med kommunen omkring Hakkemosen har fyldt en del – i lyset af planerne om at det kommende vandland også har købt Hakkemosen. Også indsats i forhold til at beskytte grundvand og naturen i forbindelse med grusudgravning i Vridsløsemagle har fyldt i foreningens arbejde.

Mest synligt har dog været foreningens udadvendte arrangementer såsom affaldsdag, nattergaletur, vandreture ved Sejlbjerg mose og svampetur.

Under valg til bestyrelsen lykkedes det generalforsamlingen at få en fuldt funktionsdygtig bestyrelse samt tre suppleanter.

Den nye formand er således fortrøstningsfuld for hvad angår arbejdet i det kommende år.

 

Fra venstre:  Henning Kirkegaard, Jens Alnor, Ole Helding, Irene Jepsen, Jan Kjær (supl.), Bodil Josephsen, Peter Saadbye, Lene Bergqvist, Knud Anker Iversen (supl.), Carsten Vestergaard (supl.). Martine Pedersen og Stig Günther fra fraværende. Foto: Kjeld Espersen