Vellykket valgmøde om miljøet

Der er en pæn interesse for miljøet. Det kunne Cyklistforbundet, Danmarks Naturfredningsforening og Miljø-og Energicentret konstatere, da de den 30. oktober havde vælgermøde i Medborgerhuset med kandidater fra otte partier. Ca. 60 mennesker mødte op og tog del i debatten.Inden mødet havde politikerne fået tilsendt seks spørgsmål  vedr.  miljø, natur eller mobilitet som de tre arrangører gerne ville have deres mening om.

F.eks. ønskede foreningerne politikernes holdning til kommunens indkøbspolitik for her at afklare i hvor høj grad man ønskede miljøhensyn indarbejdet, når kommunen skal på indkøb. Dette spørgsmål var anledning til at ikke mindre end tre af kandidaterne havde været inde og blive opdateret på kommunens 10 år gamle politik for indkøb. Michael Ziegler (C)  konstaterede at det var en god indkøbspolitik som næppe kræver ændringer. Peter Faarbæk (A) mente at kommunens indkøbspolitik skal samordnes med kommunen 54 forskellige politikområder – f.eks. sundhedspolitik. Endelig mente Ken Patrick Petersson fra Alternativet at kommunen skal op i omdrejninger med fokus på det grønne og med fordel kunne gå i samarbejde med andre kommuner, der har fokus på at grønne indkøb skal vægtes.

Netop samarbejde med øvrige kommuner var noget som en anden kandidat, Ole Helding, havde fokus på. Han mente at der skal arbejdes tættere sammen med nabokommuner omkring cykelstier og affaldssortering.

Affaldssortering var et af de områder, der blev berørt af flere – også af tilhørerne. F.eks. ønsket om at Høje-Taastrup kommune skal med på banen og så sikret at mange flere af de ressourcer der ellers brændes skal genanvendes. Lars Prier (DF), der også er formand for Teknisk udvalg, mente at det skal gøres så nemt for borgerne som muligt og mente det var godt at kommunen ikke havde været fremme i første eller anden bølge, men kunne trække på de erfaringer, som andre kommuner har høstet. Et synspunkt som øvrige borgerlige politikere tilsluttede sig. Partierne til venstre mente at nu må der godt ske noget.  Ikke mindst er tiden inde, som også en af tilhørerne anførte, til også at få sorteret det organiske køkkenaffald fra og få gang i produktionen af biogas.

Flere af tilhørerne gav udtryk for utryghed ved at det kommende badeland med 3.7 mio årligt besøgende kan blive en belastning for Hakkemosen som er købt sammen med jorden til badelandet. Michael Ziegler understregede at køber har en stærk interesse i at området ikke belastes og at kommunen har betinget sig at det ikke tivoliseres. ”Men vi vil følge det nøje”, som Lars Prier understregede.

Der var også plads til lidt politisk drilleri omkring det budget der i år ikke var et enigt byråd bag. Peter Faarbæk beklagede at der ikke i budgettet var sat nok midler af til cykelstiernes vedligehold, mens han fik den returneret fra Flemming Andersen (V) der også er Plan og miljøformand at i Socialdemokraternes budget var der ikke fundet penge til skovrejsning. Der er sat 1 mio. af til skovrejsning i budgettet for 2018.

Ellers var mødet, der også omfattede en konstruktiv enighed om at kommunens cykelpolitik bør være en del af sundhedspolitikken, præget af en sober og god tone. Alle – og flere af tilhørerne – gav udtryk for at det havde været en nyttig og udbytterig debat.

Som dirigenten Mads Peter Schreiber fra Miljø- og Energicentret konkludere: Der kom ikke direkte konkret løfter, men vi har fået lidt bedre føling med hvor de forskellige politikere vil have os her.

Cyklistforbundet gav kaffe, kage til gæsterne og lokal honninggave til politikerne.