Lokalt dansk-russisk miljøsamarbejde

Et nyt spændende samarbejde har taget sin begyndelse. Miljø- og EnergiCentret (MEC) indgår i et samarbejde med russiske miljø-aktive gruppe fra Moskva-regionen, ledet af Sergey Sevosyanov, som arbejder med økologiske projekter om recirkulation og bæredygtige metoder.

Det startede med at en lille delegation torsdag den 9. november besøgte Miljø- og Energicentret hvor centerchef Tina Faber bød velkommen, hvorefter Niels Mikkelsen fra værkstedet tog over og viste gæsterne rundt. De var nysgerrige og stemningen var god. Niels fik bl.a. fortalt om husets holdning til genbrug og genanvendelse og vigtigheden i at man lige kommer forbi inden man kasserer de ting, der er gået i stykker. ”De blev introduceret til en social-økonomisk virksomhed, hvor der er højt til loftet og langt til døren”, ifølge Niels Mikkelsen.

Udover at besøge MEC var delegationen også på besøg på Vestforbrænding, hvor Michael Birch Karlsen, teamleder, var ansvarling for rundvisning.

Dagen efter var Tina Faber sammen med den tidligere leder Knud Anker Iversen på besøg hos det Dansk-Russisk Videnskabelige Center i København, hvor seminar om økologi og bæredygtige udvikling i Danmark og Rusland fandt sted. Her fik de uddybet – over for en større kreds af deltager og foredragholder – hvad det er for erfaringer som MEC har. Erfaringer som deltagerne gav udtryk for at kunne bruge. Det blev aftalt at kontakten skal fastholdes.

På billedet ses (fra venstre til højre) Artem Markarjan, direktør af det Russiske Center for Videnskab og Kultur, Niels Mikkelsen fra MECs reparationsværksted, Irina Bjørnø, assoc. professor og formand for Russisk Kultur Mission i Danmark (RKMD) og  og  Sevostyanov Sergey , professor fra Puschino (Moskva region), leder af Afdeling for Praktiske Økologi, Russisk Videnskabelig Akademi.
Tina og Knud A. og nogle af deltagerne i det dansk-russiske seminar.
Her ses hovedparten af deltagerne i det dansk-russiske miljø-seminar.