Hyldest til Knud Anker Iversen

Lørdag den 28. oktober tog Knud Anker Iversen afsked med Miljø- og Energicentret, som han var med til at starte tilbage i 1993. I den forbindelse havde han ønsket at alle bidrog til en videreførelse af MEC i form af donationer. Alt i alt blev der indsamlet mere end 10.000- kroner. Udover det flotte beløb kom der også tre nye medlemmer til foreningen. Bestyrelsen og MECs daglige personale vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Knud Anker for denne flotte donation. Med disse ord er Knud Anker med til at sikre stedets fortsatte udvikling og beståen i tiden fremover.