Ren og Blomstrende by

Så er årets sidste og helt uofficielle Ren By aktion afsluttet. Den er den der slutter med en god julefrokost. Det skete lørdag den 2. december hvor de fleste frivillige gik til den i en time på områderne omkring Høje Taastrup station. Aktionen endte med 14 sække affald. 

Så var der frokost for 14 af de aktive i Miljø- og EnergiCentrets mødelokale. Ved frokosten gennemgik Knud Anker Iversen, der er koordinator for Ren By, årets gang der har resulteret i ca. 1550 kg affald som naturen er blevet befriet for. Affald som kommunens vej og park-afdeling efterfølgende afhenter.

Ved samme lejlighed blev det også foreslået at Ren By ændrer navn til at hedde “Ren og Blomstrende By”. Det hænger sammen med at initiativet fra og med 2018 vil kombinere skidtindsamlingen med plantning og løg og blomsterfrø. Dette vil ske i samarbejde med kommunens driftafdeling der har overblik over hvor det vil være godt at der spredes frø og sættes løg.

Nu holder initiativet vinterferie og rykker først igen til april i forbindelse med den store landsindsamling af affald, som Danmarks Naturfredningsforening står for.