At slå med le

Vi skal passe godt på naturen og kan vi passe bedre på den ved at slå med le, så gør vi det. Sådan er devisen i Danmarks Naturfredningsforening, der har gennemført en række høslet-arrangementer rundt omkring i landet. Således nu også i Høje-Taastrup hvor der tirsdag den 17. juli kl. 16.30-18.30 er et ”slå med le”-arrangementet i Permahaven på Tingstedvej 41.

Ved arrangementet vil Hans Wernberg fra Care4Nature komme og vise nye le-slåere hvordan man bærer sig ad med det lidt primitive, ikke ufarlige, redskab. Han vil have leer og hø-river med, så det er ikke en betingelse at man har sin egen rive med.

Deltagelse i arrangementet er gratis, men kræver tilmelding og melding hvorvidt man har egen le. Tilmelding skal ske pr. mail til kai@mec-ht.dk.

 

Faktabox

Der er tre gode grunde til at slå med le:

  • For det første fordi at høet fjernes fra området, så næringsstoffer ikke ophobes i jorden. Næringsfattige forhold giver nemlig plads til flere forskellige arter.
  • For det andet fordi at en le skærer planterne over i stedet for at sønderdele dem. Det giver urterne mulighed for at skyde igen, og dermed mulighed for at andet end græs kan vokse der.
  • For det tredje giver det manuelle høslæt med le også en god mulighed for at skabe tættere forbindelser til naturen, og praktisk lære om planter og biologien på arealet.

Kilde: ”Vild med vilje”