MARKANT FLERE BØRN TILMELDT CYKELKAMPAGNE

Markant flere klasser i Høje-Taastrup er på nuværende tidspunkt tilmeldt Alle Børn Cykler kampagnen. Det er en kampagne der har til formål at understøtte at børnene vænnes til at bruge cyklen til og fra skolen. Den gennemføres over hele landet i perioden den 3. – 16. september og plejer at have langt over 100.000 børn som deltagere.

Det er dansk Cyklistforbund der – sammen med Trygfonden – står bag kampagnen, der udover god motion lokker med forskellige præmier til deltagerklasser.

Hvis det er Høje-Taastrup der angiver linien vil der også i år være rigtig mange deltagere. Sidste år deltog 851 elever fra 39 klasser, mens der allerede på nuværende tidspunkt er tilmeldt 1232 elever fra 54 klasser. Se i skemaet hvordan tilmeldingen fordeler sig på skoler.

Det er dog ikke for sent at tilmelde sig. Det er typisk klasselæreren, der foretager tilmeldingen, som foregår via hjemmesiden www.abc-abc.dk.

I Høje-Taastrup er det Cyklistforbundet der, sammen med Miljø- og EnergiCentret, Høje-Taastrup kommune og Vestegnens trafiksikkerhedsråd står for den lokale del af kampagnen, der slutter med at borgmesteren overrækker vandrepokal til den flittigst cyklende klasse.

FAKTABOX

Når kampagnen gennemføres er det – ifølge Cyklistforbundet – begrundet i flg. forhold:

  • Danske børn bevæger sig alt for lidt. Danske børn har ifølge WHO europæisk bundrekord i fysisk aktivitet
  • En cykeltur fra morgenstunden skærper børns koncentration og indlæringsevne i flere timer op ad dagen
  • Cyklende børn er selvstændige børn, der selv kan køre til sport, skole og venner
  • Cyklen fylder næsten ingenting og er let at parkere. Derfor løser cyklen en del af de store problemer med bilkø og trængsel, som mange skoler kæmper med.