Vilde bier i Danmark – ja tak

20 mennesker var mødt op da DN sammen med Grennessminde den 25. august havde inviteret Jørgen Pedersen fra foreningen Vilde Bier i Danmark til i Grennessmindes Dome at fortælle.Han var en god og engageret fortæller og kunne bl.a. fortælle at der i Danmark er 288 forskellige vilde biarter heraf 29 humlebiarter. Kun ca. 1/3 af al bestøvning i Danmark foretages af honningbierne. Resten sørger de vilde bier, svirrefluer, diverse sommerfugle o.l. for.

Han kunne dog også berette om at netop de vilde bier er truet bl.a. af monokultur og pesticider. En opgørelse fra 2009 viser at 12 ud af de 29 hummelbi arter (41%) er truet. Et lignende antal af de øvrige solitære bier (bier der ikke bor i kolonier) menes også at være truet. Der vil dog først om ca. 1 år være en mere præcis opgørelse. Dette kan få alvorlige konsekvenser for bestøvningen som EU har opgjort til en værdi af 14.2 mia euro.

Hvad kan vi gøre?

Hvordan kan vi som almindelige borgere bedst hjælpe de venlige bestøvere? Det kan vi gøre ved at sprede vilde blomsterfrø (se dansk vildeng ) hvilke planter der vil være mest oplagt). Vi kan også i vores haver have et bredt udsnit af blomstrende planter – helst spredt ud over en længere sæson. Han var også inde på hvordan man bedst kan sikre plads til at bierne kan yngle. Det kan vi bedst gøre ved at bore huller i løvtræ (ca. 15 cm) eller ved at bundte visnede rør fra f.eks. bonderoser.

Besøget sluttede med at Grennessmindes gartner Kaare Jacobsen viste hvordan de på Grennessminde med hjælp fra indkøbte humlebier sørger for bestøvning af deres tomater. Kaare gav udtryk for at ønske om at få besøg af lokale biavlere der godt ville etablere bistader. For tiden har de ingen honningbistader – og her er de vilde bier ikke nok. Honningbier og vilde bier bør kunne supplere hinanden.