Det der samler !

På overfladen er det danske samfund ved at splitte midt over: ghettoer for de fattige og ghettoer for de rige og ingen mulighed for at de mødes f.eks. i folkeskolen hvor flere og flere søger mod privatskoler og hvor danskere søger væk hvis der er for mange med indvandrerbaggrund. Ekkokamre på sociale medier hvor man kun mødes med de der bekræfter det man selv mener.

Der kan nævnes flere eksempler på at vi deler os op.

Under overfladen sker der dog noget. Nye fællesskaber om Det der samler dukker op. Det er på alle måder anderledes. Det handler om det fysiske møde. Ikke i en forening men med basis i noget der kan samle og som man kan være enige om.

Selskabet for fremtidsforskning har set på nogle af de fællesskaber og søgt at sammenfatte hvad der karakteriser dem. Her er deres nøgleord der indgår med skiftende styrke:

Åbne og eksperimenterende

Udogmatiske, pragmatiske og fleksible mh.t. deltagelse

Globalt orienterede

Lokalt forankrede

Hverdagsaktivistiske

Miljømæssigt bæredygtige

Socialt inkluderende

Organiseret som sociale netværk eller økonomisk forpligtende

Optaget af demokratiet

Ikke hierarkiske og ubureaukratiske

Holdt sammen af relationer

Innovativt tænkende og disruptive ëntreprenante og selvvirksomme

Smfundskritiske men hverken røde eller blå

Både digitale og fysiske fællesskaber

Der er tale om fællesskaber der udspringer lokalt. iNSP! I Roskilde er et sådan initiativ der har et folkekøkken som omdrejningspunkt, men samtidig et sted hvor mennesker kan mødes og inspireres til at deltage i andre aktiviteter. Det kan være arbejdsløse der finder sammen under overskriften ”ledige med drive”, mennesker der gerne vil spille brædtspil, mennesker der – sammen med folk fra kommunen – vil gøre noget for deres sundhed. Om stedet siger de selv:  ”Vi er et sjældent rum, der i ét øjeblik kan være fyldt med forskere, folkeskoleelever, førtidspensionister, forretnings- og forvaltningsfolk, og det næste med psykisk sårbare unge, politikere, præster og pædagogstuderende. Alle har hver deres formål med at komme. Måske er de i gang med hver deres aktivitet, men de er fælles om at bruge huset som mødested og mulighedsrum eller bare et rart sted at være, der giver let adgang til andre menneskers ressourcer.”

I Århus er der et lignende initiativ der kaldes ”Sager der samler”. Også her gives der mulighed for mennesker der er nysgerrige og interesserer sig for deres samfund og medmennesker kan mødes helt uformelt men alligevel med et formål: ud af vanen og ensomheden – mad er også her et centralt sted at mødes og inspireres.

Et tredje eksempel på fremtidens fællesskaber, der pibler frem er ”Folkevandringen”. Alle kan være med. Man skal blot have lyst til at gå sammen med andre i naturen og være indstillet på mens man vandrer – at lægge øre til hvad andre måtte have lyst til at fortælle. Der er basis for inspiration og opmuntring og ”Folkevandringen” har spredt sig således at flere virksomheder også gør brug af det. Som initiativtageren Carsten Ohm siger “I en tid med forandringer har vi brug for de bedst mulige rammer til at lytte og tale sammen om det, som er vigtigt. Det som forbinder os.”

Et fjerde eksempel på fremtidens fællesskaber er Hemmingway Club som henvender sig specifikt til mænd over 60 år og imødekommer tilsyneladende et udækket behov for hos mænd for – på tværs af alt muligt – at kunne mødes om at dele kulturelle oplevelser mede teater, film, musik og bøger.

 Kilde: Selskabet for Fremtidsforskning

Folkekøkken på INSP! Her er plads til alle.

Bragt i Sjællandske Medier 5.9.2018