Åbne skattelister – ja hvorfor ikke?

Vi skal være stolte over det, vi bidrager med til fællesskabet!! Som det er nu er der i Danmark stadig en tendens til at gøre, hvad man kan for at snyde fællesskabet – sort arbejde, penge i skattely, hvidvask af sorte penge. Udsigten til at det bliver opdaget er yderst begrænset og når man – som vi har set i tilfældet med Danske Bank – bliver opdaget, så er sandsynligheden for at de kriminelle kommer i fængsel yderst begrænset.

Tilliden til at pengene vi indbetaler til skat forvaltes ordentligt, er vigende. Senest har vi set det med Socialministeriets – og Britta Nielsens – forvaltning af de betroede satsmidler. Vi skal have tilliden tilbage og tro på at der er retfærdighed i det store system. Det er fundamentet for vores velfærdssamfund. En kilde til det kunne være åbne skattelister.

Både i Norge og i Sverige har man åbne skattelister. Da man i Norge i 2001 gjorde oplysningerne tilgængelige på nettet, øgedes det offentliges indtjening med 800 mio. norske kroner. Inden da havde det også været muligt, via en liste i kommunen, at se hvor store bidrag de enkelte skatteborgere leverede til fællesskabet. I Danmark vil overgangen fra total hemmelighed til fuld offentlighed således kunne forventes at give et noget større bidrag til fællesskabet.

Vi har siden 2012 haft åbenhed med firmaer selskabsskatteindbetaling, men det er jo kun en beskeden del af fællesskabets indtægter.

På den norske hjemmeside www.dn.no/skattelister kan man f.eks. se at den, der bidrager mest til fællesskabet bidrager med 226 755 431 nkr ud af en indtjening på 832 798 713 nkr. Gæt hvorvidt han er stolt, eller hvorvidt han føler at man snager i hans personlige forhold og begrænser hans frihed?

Netop det med den personlige frihed har hidtil – i Danmark – været den væsentligste årsag til hemmelighedskræmmeriet. En personlig frihed, der kan benyttes til skattesnyd, og som således går på tværs af de mange lovlydige mennesker, som betaler deres skat.

I øvrigt er åbne skattebøger ikke noget ukendt fænomen i Danmark. Indtil 1960 kunne man gå på kommunekontoret og se hvad naboen betalte i skat.

Mon ikke tiden er inde til igen at åbne disse ”lukkede bøger”. Vi kan finde rigtig mange oplysninger om hinanden via nettet – bekymrende mange og også ret private – men vi kan ikke få at vide hvad andre borgere i vores samfund bidrager med til fællesskabet. Hænger det sammen?

Det fortsatte hemmelighedskræmmeri er med til – muligvis helt ubegrundet – at øge mistilliden i samfundet. ”De rige betaler jo ikke noget skat. Det er kun os små mennesker, der ikke kan snyde, der bidrager”.

Netop åbne skattelister vil kunne dokumentere i hvilket omfang de højestlønnede bidrager til samfundet og således fjerne en del – forhåbentlig ubegrundet – mistillid.

Der er for tiden megen mistro til SKAT, som har haft en lang række uheldige sager, hvor almindelige borgere kan komme i tvivl. Går det nu også retfærdigt til?  I hvert fald har man kunnet se – ikke mindst i kommunerne – at pengene der skal dække øgede udgifter til f.eks. ældre, psykisk syge, handicappede, skoler og daginstitutioner er blevet færre. Samtidig med at vi får forståelse for at samfundet aldrig har været så rigt.

Man kunne – måske endda velbegrundet – håbe på at en øget synlighed omkring den fælles kasse kunne sikre en større tillid og større velfærd i vores samfund.

www.borgerforslag.dk er der et forslag om ”åbne skattelister”.

 

1 thought on “Åbne skattelister – ja hvorfor ikke?

Der er lukket for kommentarer.