Årsmøde med fokus på naturen i Høje-Taastrup

Torsdag den 29. november kl. 19.30 holder den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening sit ordinære årsmøde. Det foregår i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71. Når formanden Peter Saadbye har aflagt sin beretning for et aktivt år i naturens tjeneste, og den formelle del er overstået, vil der blive lejlighed til at hilse på årsmødets særlige gæst. Det vil være kommunens natur og miljøchef Arne Schøller Larsen. Han vil fortælle om hvordan naturen i Høje-Taastrup kommune har det. Herunder emner som fredede områder, stier i det åbne land, skovrejsning, Hakkemosen, borgernes adgang til naturen. Derudover har arrangørerne også en forventning om at han siger lidt om kommunens fremtidige planer for den natur, der ifølge kommunens egne opgørelser fylder 70% af det samlede areal. Der vil blive god lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.

Alle vil kunne deltage, men ved årsmødets valg vil kunne medlemmer af DN kunne deltage.

Måske vil deltagerne i årsmødet tale om Hakkemosen.