Solskinshistorie på Gasværksvej

Den 28. juni 2012 kunne DABs ældrebolig-forening på Gasværksvej 9-17 i Taastrup tænde for deres solcelleanlæg.

Der er tale om et 17,34 kW-anlæg der på årsbasis forventes at producere 13.920 kwh strøm. Nok til at dække 85 % af de 34 ældreboligers fællesstrøm.Der er gået under 1 år fra tanken om solceller første gang fæstnede sig hos beboerformand Per Thorsen i forbindelse med et møde i Klima- og Energinetværket i august 2011 og så til det udmøntede sig. Efter mødet hvor bl.a. DONG Energy og ”Drivhuseffekten” præsenterede erfaringer med samlede boligafdelinger og solceller, gik formanden videre til boligselskabets administration og forelagde dem ideen om at hovedparten af den fælles strøm skal leveres af solens stråler.

Her var man meget imødekommende og specielt tanken om at det skulle være ældreboliger, der skulle være den første DAB-administrede boligafdeling, der skulle have solceller, bekom dem godt. De satte deres ingeniører i gang med at lave beregninger og på et beboermøde i slutningen af januar kunne Per Thorsen så præsentere ideen om solceller for beboerne. Her var stemningen positiv og bestyrelsen og administrationen fik grønt lys til at arbejde videre med at skaffe finansiering.

På et beboermøde i marts kunne de så fremlægge en plan hvorefter den enkelte beboer ikke skulle have penge op af lommen. En enkelt undlod at stemme, resten stemte for. En af beboerne, en dame på 93 år rejste sig og slog fast at selvfølgelig skulle de have solceller på taget. Som hun understregede så ville de nuværende beboere måske ikke kunne have glæde af det i mange år, men man måtte tænke på de fremtidige generationer.

Anlægget koster 300.000 kr og finansieres ved at den lokale boligafdeling – Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB)  der omfatter 13 samlede boligafdelinger – fandt 150.000 kr i en fælles pulje øremærket miljøfremme. Resten af pengene skaffes via et 20 årigt lavtforrentet lån.

Der var 3 som gav et bud, og her viste DONG Energy sig at kunne komme med det mest professionelle tilbud, der samtidig var billigst.

Beboerformanden er yderst tilfreds med den proces der har ført frem til at anlægget har kunnet etableres. De kan i boligafdelingen se frem til hvert år at få ca. 20.000 kr.  ind som de kan benytte til anskaffelse af udstyr til fælles gavn. Pengene skal dog primært benyttes til at holde huslejen i ro.

I Miljø- og Energicentret, der – sammen med kommunens klimakonsulent – har ansvar for Klima- og Energinetværket,  er vi meget glade for at have været med til at sparke en proces i gang med at den første boligafdeling i Taastrup kan tage deres solcelleanlæg i brug.  Nu ser vi bare frem til at langt flere boligafdelinger får øjnene op for at det er nu der skal investeres i solceller. Når beboere med en gennemsnitsalder på over 80 år kan se fidusen i solceller, så bør andre også turde springe ud i det.

 

Per Thorsen viser stolt solcelleanlægget på Gasværksvej 13 frem. Det er placeret på et vestvendt tag, hvor effekten er skønnet 10% lavere end hvis de kunne sætte det på en sydside. Alligevel er der ganske god økonomi i det.

 

Kontakt: Hvis du ønsker at få del erfaringerne fra Gasværksvej kan du kontakte Per Thorsen på tlf. 24241327 eller mail perthorsen@webspeed.dk.