Kommunen og sol-energi

Så har Høje-Taastrup kommune udarbejdet retningslinier for opsætning af solfangere og solceller på private borgeres tag.

Udgangspunktet er at alle skal søge men at de vil gøre det nemt at få tilladelse, hvis der ikke er særlige forhold.

Læs retningslinierne her.