Indvielse af elektronikværksted Amager

Miljøpunkt Amager åbner elektronikværksted

Elektronikværkstedet, Prags Boulevard 43 Rum 5009, 2300 Kbh. S. https://www.facebook.com/elektronikvaerkstedet/

Elektronikværkstedet åbnede d. 13.4.18 ved en reception. Se fint indslag på TV2-Lorry, der også henviser til MEC.

https://www.tv2lorry.dk/artikel/vaerksted-med-en-mission-fikser-din-oedelagte-broedrister-helt-gratis

Værkstedet drives af frivillige og har i starten åbent 2 timer om mandagen for indlevering og afhentning af ting der skal repareres. Det er gratis at benytte værkstedet, men der skal betales for reservedele. (Dette giver mindre administration, når der ikke skal håndteres deposita.)

Der er en blandet gruppe af frivillige – både yngre og ældre – dog kun få kvinder. De regner med at blive flere (op mod 10 nye frivillige meldte sig til på åbningsdagen).

Der har et lille lokale i stueplan hos Pelican Self Storage, som stiller lokalet gratis til rådighed i de første 2 år. Derudover har de et lagerlokale i kort afstand fra ”butikken”.

Miljøpunkt Amager står for det organisatoriske, men det er planen at danne en selvstændig forening, som kan overtage driften efter to opstartsår. De har fået støtte fra Tuborgfondet og Københavns Kommune.

Cyklistforbundet slår et slag for småbørn der cykler

Bak op omkring Cyklistforbundets kampagner om at få børn op på cyklen!

Det er vore børn, der udgør fremtidens trafikanter. Skal en større andel af hverdagstrafikken ske på cykler er det vigtigt allerede i den tidlige barndom at få skabt en god cykelkultur. Det kan ske ved at man i familierne dyrker at cykle med sine børn, men børneinstitutioner og skoler kan også yde meget væsentlige bidrag. Vi vil gerne opfordre til at forældre inspirerer institutionerne til at deltage i Cyklistforbundets børnekampagner ”se vi kan cykle” og ”alle børn cykler”.

Vi har i år fået børnehaver med fra flere forskellige Vestegnskommuner. Det drejer sig bla. om 6 børnehaver: Børnehaven Lindetræet, Lindehaven 3 i Taastrup, Vuggestuen Refmosegård, Møllevej 10 i Hedehusene, Skoven. Afd. Gran, Granskoven 169 og Perlen, Bakken 2, begge i Glostrup og Daginstitutionen Piletræet, Løkkekrogen 11 i Vallensbæk og en fra Ishøj.

Se mere https://www.cyklistforbundet.dk/Boerncykler/Daginstitution/Vikancykle

Affaldsindsamling i Reerslev

Hvert år iværksætter Danmarks Naturfredningsforening og en masse frivillige lokale kræfter en stor indsamling af affald i byer og ikke mindst i naturen.

I Høje Tåstrup tyvstarter affaldsindsamlingen som sædvanlig i Reerslev-Stærkende. I år bliver det søndag d. 15. april, at Landsbylauget sammen med Høje Tåstrup Miljø- og Energicenter sætter gang i den store forårsrengøring af Reerslev og Stærkende. Som regel får vi også samlet affald ind langs en del af hovedvejene i området (og man er ikke i tvivl om at det er tiltrængt!).

Vi starter kl. 10 ved forsamlingshuset. Vi har sække, nogle refleksveste og handsker, men hvis du selv har handsker eller vest må du gerne medbringe dette.

Vi slutter af med konkurrencen om det mærkeligste eller farligste eller mest tåbelige affald.

Vi håber at se dig, men vil du hellere deltage søndag d. 22. april, kan du finde listen de andre indsamlinger på www.mec-hht.dk.

 

Cykeltur på Vestegnen 24. april 2018. Vi cykler på jagt efter nogle af De Glemte Kæmper.

 

Invitation fra Cyklistforbundet Vestegnsafdelingen

Cykeltur på Vestegnen 24. april 2018

Vi cykler på jagt efter nogle af De Glemte Kæmper.

 

Der er i alt seks kæmper på Vestegnen (Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup). Kunstneren er Thomas Dambo. Se www.thomasdambo.dk

Tilmelding er ikke nødvendigt

17.30: Vi mødes ved Hovedbiblioteket, Taastrup  Hovedgade 86, 2630 Taastrup

Vi cykler afsted for at finde trold 6, 5 og 4 (1, 2 og 3 køres senere). 19.30 slutter turen

Tag vand og evt. aftensmad med, da vi holder nogle pauser.

Ruten er ca. 15-17 km og vi kører i et børnevenligt tempo, hvor alle kan være med.

 

Med venlig hilsen

Cyklistforbundet Vestegnsafdelingen /

ved Christina Saadbye.

 

Tilmeld evt. Christina.saadbye@gmail.com

42 34 37 64

 

MECs generalforsamling 2018

Første generalforsamling med den nye leder.

Miljø- og EnergiCentret holdt i starten af april sin første generalforsamling siden foreningen i november sidste år stiftede daglig leder idet Knud Anker Iversen efter 24 år stoppede. Det var således Tina Fabers debut.

Hun og det øvrige personale stod til stor ros i formand Mads Peter Schreibers beretning for det forgangne år. Et år der, som tidligere, har været præget af stor travlhed med mange forskellige typer opgaver som f.eks. Grøn Salon, kompostvejledning, trafiksikkerhedsindsats, veganeraftner, ren by og så ikke mindst den stadig meget omfattende reparation af primært elektronik og den meget benyttede pakkeshop. Ikke mindst disse aktiviteter er baseret på hjælp fra en bred kreds af frivillige. Også de blev der anledning til at rose.

Miljø- og EnergiCentret er kommet ud af året med et lille overskud, der skal sikre at foreningen kan konsolidere sig f.eks. i forbindelse med at Energitjenesten senere på året flytter ind.

Tilfredsheden med foreningen kan også ses på den måde at alle såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, der var på valg, blev genvalgt.

Her ses den samlede bestyrelse samt den daglige ledelse på MEC, ved Tina Faber og regnsskabsansvarlig Heidi Ammitzbøll.

Referat fra MECs generalforsamling 2018

 

Affaldsindsamling i Reerslev

Hvert år iværksætter Danmarks Naturfredningsforening og en masse frivillige lokale kræfter en stor indsamling af affald i byer og ikke mindst i naturen.

I Høje Tåstrup tyvstarter affaldsindsamlingen som sædvanlig i Reerslev-Stærkende. I år bliver det søndag d. 15. april, at Landsbylauget sammen med Høje Tåstrup Miljø- og Energicenter sætter gang i den store forårsrengøring af Reerslev og Stærkende. Som regel får vi også samlet affald ind langs en del af hovedvejene i området (og man er ikke i tvivl om at det er tiltrængt!).

Vi starter kl. 10 ved forsamlingshuset. Vi har sække, nogle refleksveste og handsker, men hvis du selv har handsker eller vest må du gerne medbringe dette.

Vi slutter af med konkurrencen om det mærkeligste eller farligste eller mest tåbelige affald.

Vi håber at se dig, men vil du hellere deltage søndag d. 22. april, kan du finde listen de andre indsamlinger på www.mec-hht.dk.

Mvh. Johan Galster

Det indsamlede affald sørger kommunens driftby for bliver afhentet dagen efter.