Alle indlæg af admin

Hvad sker med de der dåseringe

Miljø- og EnergiCentret har gennem de sidste par år samlet flere hundred tusind dåseringe ind til den humanitære organisation Inner Wheel. Dåseringene skal hjælpe til at mennesker, der har fået amputeret et ben kan få en protese. Ringene består af ren aluminium i modsætning til resten af dåsen, hvor der er iblandet jern.  Men kommer de det rigtige sted hen?

I Miljø- og EnergiCentret har de spurgt Lena Pedersen, Inner Wheel fra Hadsten om hvad der præcis sker:

 

– Da vi startede havde vi mulighed for at få dåseringene gratis til Thailand. Vi havde et medlem som eksporterede solfangere til Thailand og så brugte man dåseringene til at emballere solfangerne. Men så greb tolderne ind og ville have lagerleje.

Det ville vi ikke betale så vi fik forskellige flyansatte til at tage portioner med. Det stoppede også p.g.a. ekstra krav om flysikkerhed.

Da vi ikke ville bruge penge på f.eks. at leje en container, besluttede vi at sælge dåseringene og så donere pengene til de dygtige læger, der laver benproteser efter mål.

Det rene indsamlede aluminium har vi kunnet sælge for 15 kr pr. kg. Nu er prisen desvære – p.g.a. krisen – nede på 7,50 kr. Så holder vi igen. Derfor ligger der nu ca. 8 tons dåseringe i vores lade i Hadsten. Her venter vi på at priserne kommer op over 10 kr (de er for opadgående).

 

Lene slutter stolt med at fortælle at de indsamlede og formidlede dåseringe har kunnet sikre at der er blevet lavet 30.000 benproteser til 21.000 mennesker i Thailand. Mennesker som har fået markant større livskvalitet og bedre mulighed for at forsørge sig selv.

 

Man kan læse mere om det utraditionelle ulandsprojekt på www.daaseringe.dk

 

Miljø- og EnergiCentret tager stadig imod dåseringene og sørger for at de kommer videre. Foreløbig til en lade i Jylland, men forhåbentlig snart videre.

 

Ren by

I MEC vil vi gøre hvad vi kan for at begrænse affaldet, der ligger og flyder i naturen.

Affaldet kan gøre bedre gavn andre steder, og det er udtryk for en lemfældighed at man bare dropper affaldet i naturen.

I den forbindelse har MEC påtaget sig opgaven som Ren By-sekretariat.

Stedet som man kontakter hvis man har bud på hvad der kan gøres for en ren natur.

Læs nærmere i underpunktet “Ren By aktion” til ventre i menuen.

Grønt Boligforum nyhedsbreve

Fire gange om året udgiver vi et nyhedsbrev i særlig grad rettet mod de samlede boligafdelinger i Høje-Taastrup – ejere som lejere. Nyhedsbrevene har særligt fokus på initiativer der tages lokalt for at styrke miljøet og begrænse energiforbruget og gøre bebyggelserne mere attraktive at bo i.

Nedenfor kan man åbne de seneste nyhedsbreve:

Grønt Boligforum 4-2019

Grønt Boligforum 3-2019

Grønt Boligforum 2-2019

Grønt Boligforum 1-2019

Grønt Boligforum 4-2018

Grønt Boligforum 3-2018

Grønt Boligforum 2-2018

Grønt Boligforum 1-2018

Grønt Boligforum 4-2017

Grønt Boligforum 3-2017

Grønt Boligforum 2-2017

Grønt Boligforum 1-2017

grønt boligforum-4-2016

grønt-boligforum-3-2016

Grønt Boligforum 2-2016

Grønt Boligforum 1-2016

Grønt Boligforum 4-2015

Grønt Boligforum 3-2015

Grønt Boligforum 2-2015

Grønt Boligforum 1-2015

Tilbud til Boligselsskaber

Grønt Boligforum 4-2014

Grønt Boligforum 3-2014

Grønt Boligforum 2-2014

Grønt Boligforum 1-2014

Grønt Boligforum 4-2013

Grønt Boligforum 3- 2013

Grønt Boligforum 2- 2013

Grønt Boligforum 1- 2013

Grønt Boligforum 4- 2012

Grønt Boligforum 3- 2012

Grønt Boligforum 2- 2012

Dagrenovations-opgørelse tillæg 2-2012

affaldsoversigt 2011 – tillæg 2-2012

Grønt Boligforum 1- 2012

Grønt Boligforum 4-2011

Grønt Boligforum 3-2011

Grønt Boligforum 2-2011

Grønt Boligforum 1-2011

Grønt Boligforum 4-2010

Grønt Boligforum 3-2010

Vandforbrug 2009-indstik 3-2010

Grønt Boligforum 1-2-2010

Grønt boiigforumsblad 1- 2-2010 indstik

Grønt Boligforum 4-2009

Grønt Boligforum 3-2009

Grønt Boligforum 2-2009

Grønt Boligforum 1-2009

Hvad er Grønt Boligforum?

Grønt Boligforum er de 4 største boligafdelinger i Høje-Taastrup samt 9 mindre boligafdelinger som bidrager til at de får information og en praktisk håndsrækning til håndtering af diverse miljørelaterede spørgsmål.

Grønt Boligforum har eksisteret siden 1996 og bestyres af Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret.

Fra 2011 indgik Grønt Boligforum et samarbejde med Høje-Taastrup kommunes klimakonsulent således at vi deles om at gennemføre klima- og energinmetværksmøder 3 gange om året. Se i dette underpunkt. 

Seneste nyhedsbreve kan læses i undergruppen her.

Ønsker man at vide mere kan det kontaktes på mec@mec-ht.dk.