Kompostnyt – 1-2- 2011

Læs nærmere:

Tid til at hente kompost

Økologisk dyrkning i Høje-Taastrupske haver

Sådan gør du når du vil plante æbletræer

De hyppigst forekommende spørgsmål

Foderliste til komposten

Står komposten bare og står

Brug for komposthjælp

Kompostorme

Er muldvarpe eller mosegrise problemet?

Reservedele til komposten

Høns på prøve i haven

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Links

Næste kompostnyt

Slut eller ændret med kompostnyt


Tid til at hente kompost

Fra og med onsdag den 21. marts og til og med søndag den 29. april vil man kunne hente gratis kompostmuld på genbrugspladsen på Lervangen 3.

Et par poser eller sække er alt, hvad man behøver, hvis haven trænger til ny næring inden planternes vækst for alvor går i gang.

”Jordfrisk” er kompostmuld blandt andet lavet af det haveaffald, der kommer ind på genbrugsstationerne og via indsamlinger af haveaffald i kommunerne. Komposten er behandlet på en måde, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø. Produktet har også miljømærket Blomsten, som betyder, at det overholder EU’s miljømærkekriterier for jordforbedringsmidler, hvilket giver en række miljøfordele.

 

ØKOLOGISK DYRKNING I HØJE-TAASTRUPSKE HAVER

Torsdag den 19. april kl. 19.00 holder MEC – sammen med selvforsynerklubben – et arrangement i Kulturcentret på Poppel alle 12 i Taastrup.

Her vil hortonom Linda Noack inspirere haveejere til at ændre på deres have i retning af at dyrke noget spiseligt. Ideen med arrangementet er at opmuntre haveejerne til i langt større omfang at sikre egen forsyning med nogle af de fødevarer man ellers køber i supermarkedet.

 

– Det behøves ikke være så arbejdskrævende som man måske tror. Jeg vil på arrangementet komme med helt konkrete anvisninger som jeg så håber deltagerne vil kunne gå hjem og benytte. Der vil være fokus – ikke kun på grøntsager – men også frugt, bær, krydderurter. Alt som letter på husholdningsbudgettet og gavner natur og biodiversiteten – i sandhed en win-win for alle parter.

Vi har tidligere trukket på Lindas ekspertise,  idet hun tidligere har stået for et mindre kursus i selvforsyning.

Deltagelse i mødet er gratis. Af hensyn til hvad der skal trykkes af materiale vil vi gerne have tilmelding. Ring til 43 30 42 00 eller send en mail til mec@mec-ht.dk .

 

Sådan vælger du og planter et æbletræ

Boligejernes videnscenter harf kloge ord til brug når/hvis du vil have æbletræer i haven.

http://www.bolius.dk/alt-om/have-planter-og-traeer/artikel/saadan-vaelger-du-og-planter-et-aebletrae/

 

De hyppigst forekommende spørgsmål

Vi har – på vores hjemmeside – en oversigt over de hyppigst forekommende spørgsmål ang. komposten. Man kan linke videre herfra.

 

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener.

Fra haven:

– alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

– græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

 

Står komposten bare og står

Hvis du må konstatere at kompostbeholderen bare står i haven og samler spindelvæv vil vi meget gerne vide det. Der står andre på venteliste for at overtage den. Beholderen skal være rengjort ved aflevering. Ring tlf. 43 30 42 00 eller send en mail kompost@mec-ht.dk

 

Brug for komposthjælp

Det er muligt at få hjælp i MEC hvis kompostprocessen driller. I første omgang ved at ringe og spørge til råds. Er det ikke nok, kan det lade sig gøre at få bistand hjemme i haven. Ring på tlf. 43 30 42 00 og spørg om hjælp.

 

Kompostorme

Kompostorme anbefales når man synes processen i beholderen går for langsom. Komposten kan fint omsættes med alle de andre mikroorganismer der er til stede – men ikke helt så hurtigt.

. I MEC vil man kunne købe en portion kompostorme for 25 kr.

I forbindelse med Farmers Market på Domhuspladsen, Taastrup Hovedgade 88, vil man lørdag den 21. april og lørdag den 12. maj kunne købe kompostorme.

 

Er muldvarpe eller mosegrise problemet?

Vi er i MEC kommet undervejs med nogle løg som – hvis de plantes rundt langs haven, skulle kunne jage såvel mosegrise som muldvarpe væk.

Om produktet siger leverandøren ”4myhorse”:

Særdeles effektivt og miljørigtigt – slip af med skadedyrene uden brug af gift, løget er et organisk “levende” produkt, der absolut ikke skader den naturlige balance – holder blot skadedyrene væk. Løget ligges strategisk på en sådan måde at skadedyrene “arbejdes” væk fra området man ønsker bekæmpet. Til forebyggende behandling kan man ligge løgene således at de omkranser området man ønsker fri for muldvarper og mosegrise.

Forhandleren kan  kontaktes på tlf. 2710 5919 eller skriv til info@4myhorse.dk

 

Reservedele til komposten

Kan købes i Miljø- og EnergiCentret

Fluenet kr. 30

Sold i forskellige størrelser kr. 100-300

Kompostbeholderside med låg kr. 175

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg     kr. 50

Skydelåg i siden kr. 60

Spand til organisk affald          kr. 20

Stativ til affaldsspand kr. 50

Ikke kompost det hele

Mosegrisefælde (depositum 100) kr. 0

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 50

Foderbrætter med fod kr. 200

Foderbrætter uden fod          kr. 100

4 skræmmefugle kr. 89

Stativ til haveaffaldet kr. 100

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

 

Høns på prøve i haven

Vi har hønsefræsere (transportable hønsehuse) med 2 høner til udlejning (200 kr/md) således at man som haveejer kan afprøve hvorvidt høns i haven kunne være interessant.

Da vi har lokaleproblemer kan vi desværre ikke sige i hvilket omfang ordningen kan fortsætte.

Kontakt os hvis du er interesseret og vi vil kunne give et mere præcist svar. Tlf. 43 30 42 00 eller heidi@mec-ht.dk.

 

Lokale have- og natur relaterede foreninger

Høje-Taastrup Bilaug.

Marianne Prosch Andersen tlf. 43 99 43 39.  Læs www. bilaug.dk

Selvforsynerklubben for Høje-Taastrup og omegn.

Bent Vestergård tlf. 43 99 72 00.

Høje-Taastrup og omegns Fjerkræklub.

Egon Hansen tlf. 56 31 10 25.

Danmarks Naturfredningsforening.

Carsten Vestergaard, tlf. 43 52 80 85. www.dn.dk

Kogræsserforeninger: Kogræsserselskabet i Sengeløse.

Erik Wildenradt tlf. 43 52 91 17 /26 21 60 25

St. Vejle å. Kontakt Jørgen Hansen tlf. 28 93 72 51. Læs også www.kograes.dk.


 

Her følger links til kompost og haverelevante hjemmesider

www.havenyt.dk

http://www.bolius.dk/alt-om/have-planter-og-traeer/artikel/kompost/

http://www.plante-doktor.dk/kompost.htm

 

Næste kompostnyt

Næste kompostnyt udkommer i sidste del af september.

 

Slut eller ændret med kompostnyt

Ønsker du ikke at modtage Kompostnyhederne skal du sende en mail til kompost@mec-ht.dk. Det er samme mailadresse, der skal bruges, hvis du skifter adresse og/eller mailadresse.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Kompostnyt 2- 2011 (september)

Kompostbeholder i træ

Fluer i komposten?

Hyppigst forekommende spørgsmål

Regnvandsopsamling hen over vinteren

Flere bier i haven

Æblemost er bedre end rådne æbler

Foderliste til komposten

Kompostorme

Reservedele til komposten

Ikke kompost det hele – også natur til salg

Bruges komposten ikke mere?

 

 Kompostbeholder i træ

Flere haveejere har brug for at supplere den grønne plastbeholder med en beholder mere.  Mens plastbeholderen er lukket og primært beregnet på det organiske køkkenaffald, er nummer to beregnet til udelukkende at tage haveaffaldet. Den behøver således ikke at være rottesikret.

Ønsker man at få en sådan til brug for forårssæsonen kan man allerede nu bestille en. Den vil være 1  x 1 x 1 meter, åben i toppen og i bunden. Vi vil få den lavet på produktionsværkstedet i Herstedvester Forvaringsanstalt og vil kunne sælge den for 450 kr.

Ønsker man at reservere en til levering til marts skal man give besked til kompost@mec-ht.dk.

 

Fluer i komposten

Flere klager over at der er fluer i komposten. Det sker typisk når man fylder f.eks. frugtrester, bananskræller o.l. i beholderen.

Hvis det tager overhånd og medfører at man helst ikke nærmer sig komposten kan man blive nød til at skride til handling. Mest effektivt er det at drysse et lag på 4-5 cm sand på, holde pause i en uge med at fylde på beholderen. Så skulle hovedparten af småkrybet være afgået ved døden og man kan blande sandet rundt i kompostbeholderen (dette har den kun godt af) og begynde igen at fylde op.

 

Hyppigst forekommende spørgsmål

Læs her de mest forekommende spørgsmål ang. komposten

 

Regnvandsopsamling hen over vinteren

Nu varer det ikke så længe før der er udsigt til nattefrost. Mange haveejere har godt gang i opsamlingen af regnvand til brug for vanding i haven (skønt det ikke har været så påtrængende denne sommer).

Vi har desværre set flere frostsprængte vandtønder som har været utætte når man kom til foråret.

Sørg for at få tømt beholderen når nattefrosten sætter ind og få sikret at al regnvandet løber til regnvandsbrønd/kloak.

 

Flere bier i haven

I Høje-Taastrup har vi et velfungerende bilaug, der har til formål at sikre at der er flere bier til bestøvning i haver og opland. For at opfylde deres formål arbejder de hele tiden for at der kommer flere biavlere. Seneste initiativ er at de – bag Rådhuset – har etableret en andelsbigård. Her kan potentielle biavlere få mulighed for at prøve sig frem under lempelige vilkår. Der er således en risiko for at man bliver bidt af biavl og får smag for egen produktion af honning. Man kan læse nærmere om det naturvenlige initiativ på www.bilaug.dk eller kontakte formanden Marianne Prosch Andersen på tlf. 5129 0576. Der er pæn interesse for foreningen så det er klogt allerede nu at melde sin interesse, hvis man vil være med i den kommende sæson.

 

Æblemost er bedre end rådne æbler

Det er fortsat muligt at reservere en mostpresse i Miljø- og EnergiCentret. Det koster 50 kr pr. døgn. 200 kr i depositum. Man kan reservere den ved at ringe på 43 30 42 00 og spørge efter Heidi Ammitzbøll.

 

Foderliste til komposten

Fra køkkenet:

– levninger fra maden

– kartoffel– og gulerodsskræller, salatblade

– frugtrester (dog kun begrænsede antal sprøjtede citrusskaller)

– kage– og brødrester (men ikke for store stykker og for meget på en gang)

– teblade– og kaffegrums

– små papirrester fra køkkenruller, papirservietter o.l.

– afskårne blomster og kasserede stueplanter med klump (findel dog klumpen)

– ægge– og nøddeskaller, korkpropper, ispinde o.l.

Frarådes:

Kødaffald, da det kan give anledning til lugtgener.

Fra haven:

Alt vegetabilsk affald fra haven (findel dog grenene)

græsafklip i mindre, opblandede mængder

Frarådes:

Syge planter (da sygdommen kan opformeres i komposten).

Ukrudtsfrø (hvis du alligevel har ukrudtsfrø i komposten, så lad være med at rode rundt. De dør forholdsvis hurtigt, hvis de ikke får lys).

 

 

Kompostorme

Synes du at komposteringen foregår for langsomt, kan kompostorme være fremmende for processen. I Miljø- og EnergiCentret, Høje taastrup Boulevard 54, vil man kunne købe en portion kompostorme for 25 kr.

Når det for alvor bliver koldt tilrådes det dog at holde igen. Vent så med at tilsætte kompostormene til foråret.

 

Reservedele til komposten

Fluenet kr. 30

Sold i forskellige størrelser kr. 100-300

Kompostbeholderside med låg kr. 175

Beluftningsstok kr. 100

Kompostlåg kr. 50

Skydelåg i siden kr. 60

Dobbeltstativer til kildesortering kr. 50

Spand til organisk affald  kr. 20

Stativ til affaldsspand kr. 50

Kan købes i Miljø- og Energicentret

 

Ikke kompost det hele – også natur til salg

Mosegrisefælde (depositum 100) kr. 0

Fuglekasser  (mejser og stære) kr. 50

Foderbrætter med fod kr. 175

Foderbrætter uden fod kr. 100

4 skræmmefugle kr. 89

Stativ til haveaffaldet kr. 100

Haveaffaldssække  kr. 5/stk.

Ekstra affaldssække kr. 25

Kan købes i Miljø- og EnergiCentret

 

Bruges komposten ikke mere

Hvis du har en kompostbeholder som du ikke længere benytter fordi:

– den ikke vil komme igang

– du har fundet ud af det ikke lige er dig.

Så bed om hjælp og så kommer komposthjælpen cyklende og søger at hjælpe, eller vi vil finde et nyt hjem til

kompostbeholderen.

Uanset det er det ene eller det andet så kontakt Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller på mail mec@mec-ht.dk.